Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q3/2016

10.10.2016

Suomalaisen aikataulunmukaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne jatkaa hyvällä tasolla kolmannen neljänneksen aikana. Yleis- ja harrasteilmailussa ei kuolemantapauksia ja onnettomuuksien määrä edellisvuotta pienempi.

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q3/2016

10.10.2016

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa turvallisuustaso on pysynyt hyvänä vuoden 2016 kolmannen neljänneksen aikana.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q3/2016

10.10.2016

Ei kuolemantapauksia yleis- ja harrasteilmailussa kolmannen vuosineljänneksen 2016 aikana. Onnettomuuksia huomattavasti vähemmän, vakavia vaaratilanteita hivenen enemmän kuin edellisvuonna.

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q3/2016

10.10.2016

Kiitotieltä suistumisten määrä kolmannella neljänneksellä 2016 samaa tasoa edellisvuoden kanssa.

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q3/2016

10.10.2016

Kiitotiepoikkeamien määrä kolmannella neljänneksellä edelleen hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden korkeampi. Yhtenä tekijänä ovat useat ajoneuvojen aiheuttamat kiitotiepoikkeamat.

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q3/2016

10.10.2016

Läheltä piti-tilanteita toisella vuosineljänneksellä 2016 saman verran kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää

Ilma-alusten törmäys maastoon (CFIT) Q3/2016

10.10.2016

Near-CFIT-tapausten määrä edellisvuosien tasolla kolmannella neljänneksellä 2016.

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q3/2016

10.10.2016

Ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrä samaa tasoa edellisten vuosien kanssa kolmannella neljänneksellä.

Lue lisää

Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL) Q3/2016

10.10.2016

Kaksi GCOL-tapausta kolmannen vuosineljänneksen aikana, kasvua edellisvuoteen nähden

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q3/2016

05.10.2016

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa.

Lue lisää