Merenkulun ja veneilyn turvallisuustavoitteiden seuranta 2016

12.01.2017

Merenkulun turvallisuus on edelleen hyvällä tasolla.

Lue lisää

Merionnettomuudet 2016

11.01.2017

Vuonna 2016 sattui varsin paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia.

Lue lisää

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q4/2016

10.01.2017

Vuosi 2016 sujui turvallisuuden kannalta mainiosti sekä suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa että yleis- ja harrasteilmailussa.

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q4/2016

10.01.2017

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuosi 2016 oli hyvin turvallinen.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q4/2016

10.01.2017

Ei kuolemantapauksia yleis- ja harrasteilmailussa vuonna 2016. Onnettomuuksia huomattavasti vähemmän, vakavia vaaratilanteita hivenen enemmän kuin edellisvuonna.

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q4/2016

10.01.2017

Kiitotieltä suistumisten määrä vuonna 2016 huomattavasti edellisvuotta matalampi.

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q4/2016

10.01.2017

Kiitotiepoikkeamien määrä vuonna 2016 nousussa edellisvuoteen nähden. Yhtenä tekijänä ovat useat ajoneuvojen ja henkilöiden aiheuttamat kiitotiepoikkeamat.

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q4/2016

10.01.2017

Läheltä piti-tilanteita vuonna 2016 hieman edellisvuotta vähemmän.

Lue lisää

Ilma-alusten törmäys maastoon (CFIT) Q4/2016

10.01.2017

Near-CFIT-tapausten määrä edellisvuosien tasolla vuonna 2016.

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q4/2016

10.01.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrä hivenen laskussa

Lue lisää