Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä

17.02.2017

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2016 se oli 89,5 prosenttia kaikista ajetuista junakilometreistä.

Lue lisää

Jarrutusenergian takaisinsyöttöominaisuuden osuus veturi- ja sähkömoottorijunakalustossa

17.02.2017

Vuonna 2016 jarrutusenergiaa voitiin syöttää takaisin noin 24,9 prosentissa koko vetokalustosta.

Lue lisää

Ajoneuvokannan tilakuva

31.01.2017

Suomen ajoneuvokanta on yksi Euroopan unionin vanhimmista. Trafi seuraa ajoneuvokannan tilaa osana liikenteen turvallisuuden tilan ja kestävyyden seurantaa.

Lue lisää

Liikenteen ympäristövaikutusten seuranta

31.01.2017

Ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet edelleen. Henkilöautojen keski-ikä nousee edelleen.

Lue lisää

Vuosittain myydyt uudet henkilöautot

31.01.2017

Vuonna 2016 ensirekisteröitiin 118 991 uutta henkilöautoa

Lue lisää

Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

31.01.2017

Vuonna 2016 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus oli n. 1,4 prosenttia kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä.

Lue lisää

Henkilöautokannan keski-ikä ja romutusikä

31.01.2017

Suomen henkilöautokannan keski-ikä on noussut jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2016 liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 11,8 vuotta ja ilman museoautoja se oli 11,5 vuotta. Euroopan maihin verrattuna Suomen henkilöautokanta on keski-iältään vanhaa.

Lue lisää

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

31.01.2017

Suomen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2006 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 33 prosentin verran.

Lue lisää

Merionnettomuudet 2016

25.01.2017

Vuonna 2016 sattui varsin paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia.

Lue lisää