Junaliikenteen turvallisuus

25.08.2016

Junaliikenteen turvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla. Merkittäviä onnettomuuksia tapahtuu harvoin ja lievempiäkin onnettomuuksia vähän. Merkittäviä liikkuvan kaluston tulipaloja ja törmäyksiä on tapahtunut Suomessa hyvin harvoin ja suistumisiakin keskimäärin vain yksi vuodessa. Myös vakavuudeltaan lievempien suistumisten, törmäysten ja tulipalojen määrä on vähentynyt viime vuosina.

Lue lisää

Tasoristeysturvallisuus

25.08.2016

Tasoristeysonnettomuudet ovat Suomessa tapahtuvista rautateiden merkittävistä onnettomuuksista yleisin onnettomuustyyppi. Rautatieonnettomuuksissa tapahtuvista vakavista henkilövahingoista tasoristeysonnettomuudet aiheuttavat noin 50 %.

Lue lisää

Henkilövahingot rautatieonnettomuuksissa

24.08.2016

Rautatieonnettomuuksissa kuoli seitsemän henkilöä vuonna 2015. Kuolleiden määrä oli hieman edellisvuosia korkeampi, mutta kuitenkin kymmenen vuoden keskiarvon alapuolella.

Lue lisää

Vaihtotöiden turvallisuus

24.08.2016

Vaihtotyö on luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Vaihtotyötä voidaan veturien lisäksi tehdä mm. laskumäkityönä. Nykyisin vaihtotöistä suuri osa tehdään radio-ohjattujen veturien avulla. Vaihtotöissä tapahtuu junaliikennettä enemmän onnettomuuksia, mutta pienistä nopeuksista johtuen vaihtotyöonnettomuuksien seuraukset ovat tyypillisesti pieniä.

Lue lisää

Ratatöiden turvallisuus

16.08.2016

Ratatöiden ja junaliikenteen turvallinen yhteensovittaminen on ollut rautateiden keskeisimpiä turvallisuushaasteita jo vuosien ajan. Vuonna 2015 ratatöihin liittyviä poikkeamia raportoitiin Liikennevirastolle yhteensä 332 kappaletta. Raportoitujen poikkeamien määrä on noin 50 % suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna. Kasvun taustalla saattaa olla poikkeamien määrän todellinen lisääntyminen, mutta myös parantunut raportointiaktiivisuus.

Lue lisää

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, huhti-heinäkuu 2016

16.08.2016

Suomalaisen aikataulunmukaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne jatkaa hyvällä tasolla toisen neljänneksen aikana. Yleis- ja harrasteilmailussa ei kuolemantapauksia ja onnettomuuksien määrä edellisvuotta pienempi.

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne huhti-heinäkuu 2016

16.08.2016

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa turvallisuustaso on pysynyt hyvänä vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne huhti-heinäkuu 2016

16.08.2016

Ei kuolemantapauksia yleis- ja harrasteilmailussa toisen vuosineljänneksen 2016 aikana. Onnettomuuksia huomattavasti vähemmän, vakavat vaaratilanteet samalla tasolla edellisvuoden kanssa.

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) huhti-heinäkuu 2016

16.08.2016

Kiitotieltä suistumisten määrä toisella neljänneksellä 2016 samaa tasoa edellisvuoden kanssa.

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) huhti-heinäkuu 2016

16.08.2016

Kiitotiepoikkeamien määrä toisella neljänneksellä edelleen hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden korkeampi. Yhtenä tekijänä ovat useat ajoneuvojen aiheuttamat kiitotiepoikkeamat.

Lue lisää