Raskaiden ajoneuvojen tilakuva

13.10.2017

Tietoa mm. raskaiden ajoneuvojen määristä, keski-iästä ja käyttövoimista henkilö- ja tavaraliikenteessä.

Lue lisää

Mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen tilakuva

13.10.2017

Mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen jakautuminen mm. alueittain ja käyttövoimittain

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q3/2017

27.09.2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän. 

Lue lisää

Ajoneuvokannan ikä, Q3/2017

12.09.2017

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä vuoden 2016 lopussa oli 11,5 vuotta.

Lue lisää

Rautatieturvallisuus

12.09.2017

Rautatieturvallisuus on säilynyt Suomessa hyvällä tasolla vuosina 2016 ja 2017. Junaa voidaan pitää erittäin turvallisena matkustusvälineenä; vuonna 2016 junalla matkustettiin yhteensä 3,9 miljardia matkustajakilometriä eikä yhtään matkustajaa kuollut tai vakavasti loukkaantunut rautatieonnettomuuksissa.

Lue lisää

Rautatieonnettomuuksissa kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet

12.09.2017

Rautatieonnettomuuksissa kuoli 10 henkilöä vuonna 2016. Kuolleiden lukumäärä on korkein sitten vuoden 2010. Vuonna 2016 rautatieonnettomuuksissa kuolleista seitsemän menehtyi tasoristeysonnettomuuksissa ja kolme henkilö menehtyi jäätyään junan alle. Allejääntionnettomuuksissa menehtyneistä henkilöistä kaksi liikkui luvatta rautatiealueella. Kolmas allejääntionnettomuudessa menehtynyt henkilö horjahti laiturilta junan alle.

Lue lisää

Tasoristeysturvallisuus

12.09.2017

Vuonna 2016 tapahtui 30 tasoristeysonnettomuutta. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli seitsemän henkilöä ja loukkaantui vakavasti kaksi henkilöä. Tasoristeysonnettomuuksien vuosittaisessa määrässä on havaittavissa selkeä laskeva trendi. Vuosina 2013–2016 tasoristeysonnettomuuksien määrä on vaihdellut 30 ja 36 välillä. 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä tasoristeysonnettomuuksia tapahtui keskimäärin hieman yli 50 vuosittain.

Lue lisää

Yksityisraiteiden turvallisuus

12.09.2017

Trafi on toukokuuhun 2017 mennessä myöntänyt rataverkon haltijoilta vaadittavan turvallisuusluvan 97 yksityisraiteelle ja 6 turvallisuuslupahakemusta on parhaillaan käsittelyssä.

Lue lisää

Ratatöiden turvallisuus

12.09.2017

Ratatyön ja junaliikenteen yhteensovittamisen ongelmat ovat yksi keskeisimmistä turvallisuusriskeistä rautateillä. Aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2016 ratatöissä tapahtui onnettomuuksia sekä useita vaaratilanteita.

Lue lisää

Junaliikenteen turvallisuus

12.09.2017

Junaliikenteen turvallisuus on ollut Suomessa hyvällä tasolla koko 2000-luvun alun, eikä vuosi 2016 tuonut poikkeusta tilanteeseen. Suistumisia tapahtui yksi ja törmäyksiä kahdeksan. Liikkuvan kaluston tulipaloja tapahtui myös kahdeksan. Matkustajia ei loukkaantunut junaliikenteen onnettomuuksissa. Yksi rautateiden henkilökunnan edustaja loukkaantui vakavasti jäätyään junan töytäisemäksi.

Lue lisää