Kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä sekä niiden merkitys onnettomuusriskiin, Q3/2017

12.09.2017

Mukautuvia vakionopeussäätimiä ja kaistavahteja on kyselytulosten perusteella noin 5–15 %:ssa henkilöautoista. On arvioitu, että kun noin 20 % autoista on varusteltu toisen automaatiotason järjestelmillä, onnettomuudet vähenevät noin 5–10 %.

Lue lisää

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen, Q3/2017

12.09.2017

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti tavoitetta vähemmän. Vakavista loukkaantumisista on lukumäärätietoa vasta vuosilta 2014 ja 2015.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, Q3/2017

12.09.2017

Vuonna 2016 tieliikenteessä kuolleista 59 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 % ja pyöräilijöiden 9 %. Poliisin tietoon tulleista loukkaantuneista 54 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuusluokittain, Q3/2017

12.09.2017

Vuoden 2016 liikennekuolemista 34 % oli seurausta yksittäisonnettomuuksista, 32 % kohtaamis- tai ohitusonnettomuuksista ja 22 % jalankulkija-, polkupyörä- tai mopo-onnettomuuksista.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin, Q3/2017

12.09.2017

Vuonna 2016 tieliikenteessä kuolleista 19 % ja loukkaantuneista 33 % oli iältään 15–24-vuotiaita. Vähintään 65-vuotiaiden osuus kuolleista oli 27 % ja loukkaantuneista 14 %. Vuonna 2016 loukkaantumiset vähenivät lähes kaikissa ikäryhmissä.

Lue lisää

Päihdeonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet, Q3/2017

12.09.2017

Alkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli 25 % ja osuus loukkaantumisista 10 % vuonna 2016.

Lue lisää

Automaattisten ajoneuvojen kokeilut, Q3/2017

12.09.2017

Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä yhdeksän liikenteen automaation tai palvelujen testialuetta ja -ympäristöä.

Lue lisää

Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat, Q3/2017

12.09.2017

Kuolemien ja loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,3 mrd € vuonna 2016.

Lue lisää

Rikkeet ja seuraamukset, Q3/2017

12.09.2017

Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt viime vuodet samana.Ylinopeudet vähenivät vuonna 2016.

Lue lisää

Tieverkon kunto, Q3/2017

12.09.2017

Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla. Maanteiden liikennesuoritteesta 29 % ajetaan ajosuunniltaan erotetuilla teillä. Vuonna 2016 liikennekuolemista 76 % ja loukkaantumisista 56 % tapahtui maanteillä.

Lue lisää