Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt maakunnittain

17.05.2017

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 korkeimmat Pohjois-Karjalassa ja pienimmät Uudellamaalla.

Lue lisää

Henkilöautokannan keski-ikä ja romutusikä

17.05.2017

Suomen henkilöautokannan keski-ikä on noussut jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2016 liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 11,8 vuotta ja ilman museoautoja se oli 11,5 vuotta. Euroopan maihin verrattuna Suomen henkilöautokanta on keski-iältään vanhaa.

Lue lisää

Sähkö- ja kaasuautojen ensirekisteröinnit maakunnittain

17.05.2017

Vuonna 2016 Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista täyssähköautoja oli 223 kpl ja kaasukäyttöisiä autoja 165 kpl

Lue lisää

Tieliikenteen turvallisuustavoitteiden seuranta, yhteenveto Q1/2017

02.05.2017

Joulukuussa 2016 tehdyn valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen toimenpiteistä yhdeksän on jo toteutettu. Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti.

Lue lisää

Liikennesuoritteen kehitys, Q1/2017

02.05.2017

Vuonna 2015 autoilla ajettiin noin 55 mrd km. Ennakkotietojen perusteella autoliikenne lisääntyi vuonna 2016.

Lue lisää

Liikennepalveluiden saatavuus ja käyttö, Q1/2017

02.05.2017

Joukkoliikenteessä tehdään noin 450 miljoonaa matkaa vuodessa ja kuorma-autoilla kuljetetaan noin 1,6 mrd tonnia rahtia vuodessa.

Lue lisää

Ajoneuvokannan ikä, Q1/2017

02.05.2017

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä vuoden 2016 lopussa oli 11,5 vuotta.

Lue lisää

Kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä sekä niiden merkitys onnettomuusriskiin, Q1/2017

02.05.2017

Kun noin 20 % autoista on varusteltu toisen automaatiotason järjestelmillä, onnettomuudet vähenevät noin 5–10 %. Toistaiseksi kuljettajien tukijärjestelmien yleisyyttä on arvioitu vain tutkimuksissa.

Lue lisää

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen, Q1/2017

02.05.2017

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti tavoitetta vähemmän. Vakavista loukkaantumisista on lukumäärätietoa vasta vuosilta 2014 ja 2015.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, Q1/2017

02.05.2017

Vuonna 2016 tieliikenteessä kuolleista 59 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 % ja pyöräilijöiden 9 %. Poliisin tietoon tulleista loukkaantuneista 54 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia.

Lue lisää