Yksityisraiteiden turvallisuus

12.09.2017

Trafi on toukokuuhun 2017 mennessä myöntänyt rataverkon haltijoilta vaadittavan turvallisuusluvan 97 yksityisraiteelle ja 6 turvallisuuslupahakemusta on parhaillaan käsittelyssä.

Lue lisää

Ratatöiden turvallisuus

12.09.2017

Ratatyön ja junaliikenteen yhteensovittamisen ongelmat ovat yksi keskeisimmistä turvallisuusriskeistä rautateillä. Aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2016 ratatöissä tapahtui onnettomuuksia sekä useita vaaratilanteita.

Lue lisää

Junaliikenteen turvallisuus

12.09.2017

Junaliikenteen turvallisuus on ollut Suomessa hyvällä tasolla koko 2000-luvun alun, eikä vuosi 2016 tuonut poikkeusta tilanteeseen. Suistumisia tapahtui yksi ja törmäyksiä kahdeksan. Liikkuvan kaluston tulipaloja tapahtui myös kahdeksan. Matkustajia ei loukkaantunut junaliikenteen onnettomuuksissa. Yksi rautateiden henkilökunnan edustaja loukkaantui vakavasti jäätyään junan töytäisemäksi.

Lue lisää

Tieliikenteen turvallisuustavoitteiden seuranta, yhteenveto Q3/2017

12.09.2017

Joulukuussa 2016 tehdyn valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen toimenpiteistä yhdeksän on jo toteutettu. Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti.

Lue lisää

Liikennesuoritteen kehitys, Q3/2017

12.09.2017

Vuonna 2016 autoilla ajettiin Suomessa noin 50 mrd km.

Lue lisää

Liikennepalveluiden saatavuus ja käyttö, Q3/2017

12.09.2017

Joukkoliikenteessä tehdään noin 450 miljoonaa matkaa vuodessa. Vuonna 2016 kuorma-autoilla kuljetettiin noin 275 milj. tonnia rahtia kotimaan liikenteessä.

Lue lisää

Kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä sekä niiden merkitys onnettomuusriskiin, Q3/2017

12.09.2017

Mukautuvia vakionopeussäätimiä ja kaistavahteja on kyselytulosten perusteella noin 5–15 %:ssa henkilöautoista. On arvioitu, että kun noin 20 % autoista on varusteltu toisen automaatiotason järjestelmillä, onnettomuudet vähenevät noin 5–10 %.

Lue lisää

Kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä tieliikenteessä suhteessa tavoitteeseen, Q3/2017

12.09.2017

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti tavoitetta vähemmän. Vakavista loukkaantumisista on lukumäärätietoa vasta vuosilta 2014 ja 2015.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, Q3/2017

12.09.2017

Vuonna 2016 tieliikenteessä kuolleista 59 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 % ja pyöräilijöiden 9 %. Poliisin tietoon tulleista loukkaantuneista 54 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuusluokittain, Q3/2017

12.09.2017

Vuoden 2016 liikennekuolemista 34 % oli seurausta yksittäisonnettomuuksista, 32 % kohtaamis- tai ohitusonnettomuuksista ja 22 % jalankulkija-, polkupyörä- tai mopo-onnettomuuksista.

Lue lisää