Kuolleet ja loukkaantuneet onnettomuusluokittain, Q1/2017

02.05.2017

Vuoden 2016 liikennekuolemista 34 % oli seurausta yksittäisonnettomuuksista, 31 % kohtaamis- tai ohitusonnettomuuksista ja 21 % jalankulkija-, polkupyörä- tai mopo-onnettomuuksista.

Lue lisää

Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin, Q1/2017

02.05.2017

Vuonna 2016 tieliikenteessä kuolleista 20 % ja loukkaantuneista 33 % oli iältään 15–24-vuotiaita. Vähintään 65-vuotiaiden osuus kuolleista oli 24 % ja loukkaantuneista 15 %. Vuonna 2016 liikennekuolemat ja loukkaantumiset vähenivät lähes kaikissa Vuonna 2016 tieliikenteessä kuolleista 20 % ja loukkaantuneista 33 % oli iältään 15–24-vuotiaita. Vähintään 65-vuotiaiden osuus kuolleista oli 26 % ja loukkaantuneista 15 %. Vuonna 2016 loukkaantumiset vähenivät lähes kaikissa ikäryhmissä.

Lue lisää

Päihdeonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet, Q1/2017

02.05.2017

Alkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli 24 % ja osuus loukkaantumisista 10 % vuonna 2016.

Lue lisää

Automaattisten ajoneuvojen kokeilut, Q1/2017

02.05.2017

Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä yhdeksän liikenteen automaation tai palvelujen testialuetta ja -ympäristöä.

Lue lisää

Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat, Q1/2017

02.05.2017

Kuolemien ja loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,2 mrd € vuonna 2016.

Lue lisää

Rikkeet ja seuraamukset, Q1/2017

02.05.2017

Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt viime vuodet samana.Ylinopeudet vähenivät vuonna 2016.

Lue lisää

Ajoneuvokannan tilakuva

19.04.2017

Suomen ajoneuvokanta on yksi Euroopan unionin vanhimmista. Trafi seuraa ajoneuvokannan tilaa osana liikenteen turvallisuuden tilan ja kestävyyden seurantaa.

Lue lisää

Liikenteen ympäristövaikutusten seuranta

19.04.2017

Ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet edelleen.

Lue lisää

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q1/2017

13.04.2017

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ei onnettomuuksia suomalaisessa ilmailussa

Lue lisää