Kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin, Q3/2017

12.09.2017

Vuonna 2016 tieliikenteessä kuolleista 19 % ja loukkaantuneista 33 % oli iältään 15–24-vuotiaita. Vähintään 65-vuotiaiden osuus kuolleista oli 27 % ja loukkaantuneista 14 %. Vuonna 2016 loukkaantumiset vähenivät lähes kaikissa ikäryhmissä.

Lue lisää

Päihdeonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet, Q3/2017

12.09.2017

Alkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli 25 % ja osuus loukkaantumisista 10 % vuonna 2016.

Lue lisää

Automaattisten ajoneuvojen kokeilut, Q3/2017

12.09.2017

Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä yhdeksän liikenteen automaation tai palvelujen testialuetta ja -ympäristöä.

Lue lisää

Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat, Q3/2017

12.09.2017

Kuolemien ja loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,3 mrd € vuonna 2016.

Lue lisää

Rikkeet ja seuraamukset, Q3/2017

12.09.2017

Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt viime vuodet samana.Ylinopeudet vähenivät vuonna 2016.

Lue lisää

Tieverkon kunto, Q3/2017

12.09.2017

Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla. Maanteiden liikennesuoritteesta 29 % ajetaan ajosuunniltaan erotetuilla teillä. Vuonna 2016 liikennekuolemista 76 % ja loukkaantumisista 56 % tapahtui maanteillä.

Lue lisää

Ajoneuvokannan tilakuva

04.09.2017

Suomen ajoneuvokanta on yksi Euroopan unionin vanhimmista. Trafi seuraa ajoneuvokannan tilaa osana liikenteen turvallisuuden tilan ja kestävyyden seurantaa.

Lue lisää

Liikenteen ympäristövaikutusten seuranta

04.09.2017

Ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet edelleen.

Lue lisää

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q2/2017

03.08.2017

Vuoden 2017 toinen neljännes sujui suomalaisessa ilmailussa varsin turvallisesti. Kiitotiepoikkeamat ja ilmassa tapahtuneet läheltä piti-tilanteet kuitenkin kasvussa.

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q2/2017

03.08.2017

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuoden 2017 toinen neljännes sujunut turvallisesti.

Lue lisää