Ajoneuvokannan tilakuva

04.09.2017

Suomen ajoneuvokanta on yksi Euroopan unionin vanhimmista. Trafi seuraa ajoneuvokannan tilaa osana liikenteen turvallisuuden tilan ja kestävyyden seurantaa.

Lue lisää

Liikenteen ympäristövaikutusten seuranta

04.09.2017

Ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet edelleen.

Lue lisää

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q2/2017

03.08.2017

Vuoden 2017 toinen neljännes sujui suomalaisessa ilmailussa varsin turvallisesti. Kiitotiepoikkeamat ja ilmassa tapahtuneet läheltä piti-tilanteet kuitenkin kasvussa.

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q2/2017

03.08.2017

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuoden 2017 toinen neljännes sujunut turvallisesti.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q2/2017

03.08.2017

Yleis- ja harrasteilmailun onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrä pienessä kasvussa toisella neljänneksellä

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q2/2017

03.08.2017

Kiitotieltä suistumisten määrät edellisvuosien tasolla

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q2/2017

03.08.2017

Kiitotiepoikkeamien määrä kasvussa toisella neljänneksellä

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q2/2017

03.08.2017

Ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden määrä kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q2/2017

03.08.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa-tilanteiden määrät pieniä

Lue lisää