Merionnettomuudet Q2 2017

12.07.2017

Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana onnettomuusmäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla

Lue lisää

Merionnettomuudet Q1 2017

12.07.2017

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä useita onnettomuuksia

Lue lisää

Merionnettomuudet 2016

12.07.2017

Vuonna 2016 sattui varsin paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset suomalaisiin aluksiin vuonna 2016

12.07.2017

Suomi kuuluu Paris MoU:n valkoisella listalla lippuvaltioiden välisessä vertailussa sijalle 18

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset Suomessa vuonna 2016

12.07.2017

Tarkastusmäärät ovat Paris MoU:n jäsenvaltioissa pääsääntöisesti vähentyneet.

Lue lisää

Suomalaisten alusten katsastukset 2016

12.07.2017

Vuoden 2016 alusten katsastukset jaetaan kahteen eri luokkaan, alle 24 m aluksiin ja yli 24 metrin aluksiin.

Lue lisää

VTS-poikkeamaraportointi 2016

12.07.2017

Trafi seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Liikennevirastolta raportoiduista poikkeamista

Lue lisää

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2016

12.07.2017

Suomen valvonta-alueet kattavat GOFREP- alueella Helsinki Trafficin osuuden ja Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän (Åland Sea TSS) eteläisen osan

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q2/2017

30.06.2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän.

Lue lisää