Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q1/2017

13.04.2017

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuoden 2017 ensimmäinen neljännes sujunut turvallisesti.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q1/2017

13.04.2017

Vuoden ensimmäinen neljännes sujunut suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa ilman onnettomuuksia.

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q1/2017

13.04.2017

Kiitotieltä suistumisten määrä hieman edellisvuotta suurempi alkuvuonna 2017

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q1/2017

13.04.2017

Kiitotiepoikkeamien määrä samaa tasoa kuin edellisvuonna. Maa-ajoneuvojen aiheuttamat tilanteet nousussa.

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q1/2017

13.04.2017

Läheltä piti-tilanteiden määrä kasvussa edellisvuoteen verrattuna.

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q1/2017

13.04.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteita ei alkuvuonna miehitetyssä ilmailussa

Lue lisää

Ilma-alusten törmäys maastoon (CFIT) Q1/2017

13.04.2017

Near-CFIT-tapausten määrä edellisvuosien tasolla.

Lue lisää

Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL) Q1/2017

13.04.2017

Ei GCOL-tapauksia ensimmäisellä neljänneksellä

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q1/2017

30.03.2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän.

Lue lisää

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä

17.02.2017

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2016 se oli 89,5 prosenttia kaikista ajetuista junakilometreistä.

Lue lisää