Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q2/2017

03.08.2017

Yleis- ja harrasteilmailun onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrä pienessä kasvussa toisella neljänneksellä

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q2/2017

03.08.2017

Kiitotieltä suistumisten määrät edellisvuosien tasolla

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q2/2017

03.08.2017

Kiitotiepoikkeamien määrä kasvussa toisella neljänneksellä

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q2/2017

03.08.2017

Ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden määrä kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q2/2017

03.08.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa-tilanteiden määrät pieniä

Lue lisää

Merionnettomuudet Q2 2017

12.07.2017

Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana onnettomuusmäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla

Lue lisää

Merionnettomuudet Q1 2017

12.07.2017

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä useita onnettomuuksia

Lue lisää

Merionnettomuudet 2016

12.07.2017

Vuonna 2016 sattui varsin paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia.

Lue lisää