Satamavaltiotarkastukset suomalaisiin aluksiin vuonna 2016

12.07.2017

Suomi kuuluu Paris MoU:n valkoisella listalla lippuvaltioiden välisessä vertailussa sijalle 18

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset Suomessa vuonna 2016

12.07.2017

Tarkastusmäärät ovat Paris MoU:n jäsenvaltioissa pääsääntöisesti vähentyneet.

Lue lisää

Suomalaisten alusten katsastukset 2016

12.07.2017

Vuoden 2016 alusten katsastukset jaetaan kahteen eri luokkaan, alle 24 m aluksiin ja yli 24 metrin aluksiin.

Lue lisää

VTS-poikkeamaraportointi 2016

12.07.2017

Trafi seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Liikennevirastolta raportoiduista poikkeamista

Lue lisää

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2016

12.07.2017

Suomen valvonta-alueet kattavat GOFREP- alueella Helsinki Trafficin osuuden ja Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän (Åland Sea TSS) eteläisen osan

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q2/2017

30.06.2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän.

Lue lisää

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt maakunnittain

17.05.2017

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 korkeimmat Pohjois-Karjalassa ja pienimmät Uudellamaalla.

Lue lisää

Henkilöautokannan keski-ikä ja romutusikä

17.05.2017

Suomen henkilöautokannan keski-ikä on noussut jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2016 liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 11,8 vuotta ja ilman museoautoja se oli 11,5 vuotta. Euroopan maihin verrattuna Suomen henkilöautokanta on keski-iältään vanhaa.

Lue lisää

Sähkö- ja kaasuautojen ensirekisteröinnit maakunnittain

17.05.2017

Vuonna 2016 Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista täyssähköautoja oli 223 kpl ja kaasukäyttöisiä autoja 165 kpl

Lue lisää