Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt maakunnittain

17.05.2017

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 korkeimmat Pohjois-Karjalassa ja pienimmät Uudellamaalla.

Lue lisää

Henkilöautokannan keski-ikä ja romutusikä

17.05.2017

Suomen henkilöautokannan keski-ikä on noussut jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2016 liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 11,8 vuotta ja ilman museoautoja se oli 11,5 vuotta. Euroopan maihin verrattuna Suomen henkilöautokanta on keski-iältään vanhaa.

Lue lisää

Sähkö- ja kaasuautojen ensirekisteröinnit maakunnittain

17.05.2017

Vuonna 2016 Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista täyssähköautoja oli 223 kpl ja kaasukäyttöisiä autoja 165 kpl

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q1/2017

30.03.2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän.

Lue lisää

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä

17.02.2017

Sähkövedon osuus ajetuista junakilometreistä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2016 se oli 89,5 prosenttia kaikista ajetuista junakilometreistä.

Lue lisää

Jarrutusenergian takaisinsyöttöominaisuuden osuus veturi- ja sähkömoottorijunakalustossa

17.02.2017

Vuonna 2016 jarrutusenergiaa voitiin syöttää takaisin noin 24,9 prosentissa koko vetokalustosta.

Lue lisää

Vuosittain myydyt uudet henkilöautot

31.01.2017

Vuonna 2016 ensirekisteröitiin 118 991 uutta henkilöautoa

Lue lisää

Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

31.01.2017

Vuonna 2016 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus oli n. 1,4 prosenttia kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä.

Lue lisää