Jarrutusenergian takaisinsyöttöominaisuuden osuus veturi- ja sähkömoottorijunakalustossa

17.02.2017

Vuonna 2016 jarrutusenergiaa voitiin syöttää takaisin noin 24,9 prosentissa koko vetokalustosta.

Lue lisää

Vuosittain myydyt uudet henkilöautot

31.01.2017

Vuonna 2016 ensirekisteröitiin 118 991 uutta henkilöautoa

Lue lisää

Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

31.01.2017

Vuonna 2016 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus oli n. 1,4 prosenttia kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä.

Lue lisää

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

31.01.2017

Suomen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2006 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 33 prosentin verran.

Lue lisää

Suomen aluevesillä vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Lukumääräisesti eniten Suomen aluevesillä tapahtui karilleajoja ja pohjakosketuksia. Alusluokittain tarkasteltuna eniten onnettomuuksia Suomen aluevesillä sattui matkustaja-aluksille.

Lue lisää

Suomalaisille aluksille vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Vuonna 2016 suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 44 % oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia.

Lue lisää

Merenkulun ja veneilyn turvallisuustavoitteiden seuranta 2016

12.01.2017

Merenkulun turvallisuus on edelleen hyvällä tasolla.

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q4/2016

02.01.2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän.

Lue lisää

Ilmailujohtajan katsaus

18.10.2016

Luottamukseen vaikuttavat turva- ja turvallisuustekijöiden lisäksi myös luotettavuus, täsmällisyys, hinnoittelu sekä ympäristökysymykset.

Lue lisää