Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

31.01.2017

Suomen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2006 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 33 prosentin verran.

Lue lisää

Suomen aluevesillä vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Lukumääräisesti eniten Suomen aluevesillä tapahtui karilleajoja ja pohjakosketuksia. Alusluokittain tarkasteltuna eniten onnettomuuksia Suomen aluevesillä sattui matkustaja-aluksille.

Lue lisää

Suomalaisille aluksille vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Vuonna 2016 suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 44 % oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia.

Lue lisää

Merenkulun ja veneilyn turvallisuustavoitteiden seuranta 2016

12.01.2017

Merenkulun turvallisuus on edelleen hyvällä tasolla.

Lue lisää

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q4/2016

02.01.2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän.

Lue lisää

Ilmailujohtajan katsaus

18.10.2016

Luottamukseen vaikuttavat turva- ja turvallisuustekijöiden lisäksi myös luotettavuus, täsmällisyys, hinnoittelu sekä ympäristökysymykset.

Lue lisää

Ilmailun turvallisuuden tila kansainvälisesti ja Euroopassa

18.10.2016

Suhteutettuna lentojen määriin vuosi 2015 oli maailmanlaajuisesti toistaiseksi turvallisin sekä onnettomuuksien että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrällä mitattuna.

Lue lisää

EASA-standardisointiraportti 2015 – Kohti tasalaatuista ilmailuviranomaisuutta

18.10.2016

EASAn tarkastusten tavoitteena on varmistaa perusasetuksen ja sen toimeenpanoasetusten tasalaatuinen tulkinta ja toimeenpano.

Lue lisää