Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta, Q3/2016

05.10.2016

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on selvästi laskeva trendi. Rautateiden matkustajia tai henkilökuntaa ei ole viime vuosina menehtynyt rautatieonnettomuuksissa.

Lue lisää

Liikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien kansalaisten määrä

20.07.2016

Suomessa liikenteen melualueilla arvioidaan asuvan noin 920 000-1 020 000 ihmistä. Liikennemuodoista tieliikenne aiheuttaa eniten melua.

Lue lisää

Kotimaan liikenteen energian kulutus

20.07.2016

Tilastokeskuksen mukaan kotimaan liikenteen energiankulutus on kääntynyt laskuun vuosina 2011─2014 ollen vuonna 2014 yhteensä 172,9 PJ.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset suomalaisiin aluksiin

20.07.2016

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 139 satamavaltiotarkastusta vuonna 2015.

Lue lisää

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

20.07.2016

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2014 noin 11,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä.

Lue lisää