Liikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien kansalaisten määrä

20.07.2016

Suomessa liikenteen melualueilla arvioidaan asuvan noin 920 000-1 020 000 ihmistä. Liikennemuodoista tieliikenne aiheuttaa eniten melua.

Lue lisää

Kotimaan liikenteen energian kulutus

20.07.2016

Tilastokeskuksen mukaan kotimaan liikenteen energiankulutus on kääntynyt laskuun vuosina 2011─2014 ollen vuonna 2014 yhteensä 172,9 PJ.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset suomalaisiin aluksiin

20.07.2016

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 139 satamavaltiotarkastusta vuonna 2015.

Lue lisää

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

20.07.2016

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2014 noin 11,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset Suomessa

20.07.2016

Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 292 satamavaltiotarkastusta vuonna 2015.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset

20.07.2016

Vuonna 2015 Suomessa tarkastettujen alusten liikennöinnistä 17,12 % tapahtui alhaisen turvallisuusriskin aluksilla.

Lue lisää

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2015

20.07.2016

Helsinki Traffic ja Åland Sea Traffic raportoivat 152 rikkomusta vuoden 2015 aikana. Näistä lippuvaltioihin lähetettiin edelleen tutkittavaksi yhteensä 118 raporttia.

Lue lisää

Suomalaisten alusten katsastukset

20.07.2016

Vuoden 2015 katsastushuomautuksista 26 % koski alusten hengenpelastuslaitteita, 17 % radiolaitteita ja 14 % aluksen tai miehistön asiakirjoja ja todistuksia.

Lue lisää

VTS-poikkeamaraportointi 2015

06.04.2016

Trafi seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Liikennevirastolta raportoiduista poikkeamista.

Lue lisää