Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q4/2016

10.01.2017

Vuosi 2016 sujui turvallisuuden kannalta mainiosti sekä suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa että yleis- ja harrasteilmailussa.

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q4/2016

10.01.2017

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuosi 2016 oli hyvin turvallinen.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q4/2016

10.01.2017

Ei kuolemantapauksia yleis- ja harrasteilmailussa vuonna 2016. Onnettomuuksia huomattavasti vähemmän, vakavia vaaratilanteita hivenen enemmän kuin edellisvuonna.

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q4/2016

10.01.2017

Kiitotieltä suistumisten määrä vuonna 2016 huomattavasti edellisvuotta matalampi.

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q4/2016

10.01.2017

Kiitotiepoikkeamien määrä vuonna 2016 nousussa edellisvuoteen nähden. Yhtenä tekijänä ovat useat ajoneuvojen ja henkilöiden aiheuttamat kiitotiepoikkeamat.

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q4/2016

10.01.2017

Läheltä piti-tilanteita vuonna 2016 hieman edellisvuotta vähemmän.

Lue lisää

Ilma-alusten törmäys maastoon (CFIT) Q4/2016

10.01.2017

Near-CFIT-tapausten määrä edellisvuosien tasolla vuonna 2016.

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q4/2016

10.01.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrä hivenen laskussa

Lue lisää

Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL) Q4/2016

10.01.2017

GCOL-tapauksissa nousua edellisvuosiin nähden

Lue lisää

Ilmailujohtajan katsaus

18.10.2016

Luottamukseen vaikuttavat turva- ja turvallisuustekijöiden lisäksi myös luotettavuus, täsmällisyys, hinnoittelu sekä ympäristökysymykset.

Lue lisää