Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q1/2017

13.04.2017

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ei onnettomuuksia suomalaisessa ilmailussa

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q1/2017

13.04.2017

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuoden 2017 ensimmäinen neljännes sujunut turvallisesti.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q1/2017

13.04.2017

Vuoden ensimmäinen neljännes sujunut suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa ilman onnettomuuksia.

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q1/2017

13.04.2017

Kiitotieltä suistumisten määrä hieman edellisvuotta suurempi alkuvuonna 2017

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q1/2017

13.04.2017

Kiitotiepoikkeamien määrä samaa tasoa kuin edellisvuonna. Maa-ajoneuvojen aiheuttamat tilanteet nousussa.

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q1/2017

13.04.2017

Läheltä piti-tilanteiden määrä kasvussa edellisvuoteen verrattuna.

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q1/2017

13.04.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteita ei alkuvuonna miehitetyssä ilmailussa

Lue lisää

Ilma-alusten törmäys maastoon (CFIT) Q1/2017

13.04.2017

Near-CFIT-tapausten määrä edellisvuosien tasolla.

Lue lisää

Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL) Q1/2017

13.04.2017

Ei GCOL-tapauksia ensimmäisellä neljänneksellä

Lue lisää

Ilmailujohtajan katsaus

18.10.2016

Luottamukseen vaikuttavat turva- ja turvallisuustekijöiden lisäksi myös luotettavuus, täsmällisyys, hinnoittelu sekä ympäristökysymykset.

Lue lisää