Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta, Q2/2017

03.08.2017

Vuoden 2017 toinen neljännes sujui suomalaisessa ilmailussa varsin turvallisesti. Kiitotiepoikkeamat ja ilmassa tapahtuneet läheltä piti-tilanteet kuitenkin kasvussa.

Lue lisää

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q2/2017

03.08.2017

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuoden 2017 toinen neljännes sujunut turvallisesti.

Lue lisää

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q2/2017

03.08.2017

Yleis- ja harrasteilmailun onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrä pienessä kasvussa toisella neljänneksellä

Lue lisää

Kiitotieltä suistumiset (RE) Q2/2017

03.08.2017

Kiitotieltä suistumisten määrät edellisvuosien tasolla

Lue lisää

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q2/2017

03.08.2017

Kiitotiepoikkeamien määrä kasvussa toisella neljänneksellä

Lue lisää

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q2/2017

03.08.2017

Ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden määrä kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna

Lue lisää

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) Q2/2017

03.08.2017

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa-tilanteiden määrät pieniä

Lue lisää

Ilmailujohtajan katsaus

18.10.2016

Luottamukseen vaikuttavat turva- ja turvallisuustekijöiden lisäksi myös luotettavuus, täsmällisyys, hinnoittelu sekä ympäristökysymykset.

Lue lisää