Harrasteilmailun turvallisuusprojekti tuotti tuloksia turvallisuustyön tueksi

18.10.2016

Harrasteilmailun turvallisuusprojekti tuotti tuloksia turvallisuustyön tueksi

Harrasteilmailun turvallisuusprojekti käynnistettiin liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta 20.4.2014 tapahtuneen Jämijärven onnettomuuden seurauksena tehdyn harrasteilmailun riskikartoituksen jälkeen. Hieman yli vuoden aikana projekti tuki harrasteilmailuyhteisöä turvallisuustyökalujen suunnittelussa ja niiden käyttöönotossa. 

”Trafi, Finavia, Ilmatieteen laitos, Suomen ilmailuliitto ja Suomen Moottorilentäjien Liitto ovat sitoutuneita toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti”, kertoo johtava asiantuntija Heli Koivu.

Turvallisuusprojektin keskeisiä tuloksia ovat mm. turvallisen toiminnan mallin kehittäminen ilmailukerhoille sekä analyysiyhteistyöllä SIL:in ja SMLL:n vapaaehtoisten analyytikkojen kanssa tehdyt turvallisuustiedotteet. ”Harrasteilmailujoiden koulutuksen tueksi ja hyvän tiedon jakamiseksi on myös perustettu koulutusmateriaalipankki, josta löytyy esimerkiksi kattava ja käytännönläheinen sääoppipaketti sekä tukimateriaalia ultraopettajille ja tarkastuslentäjille”, kertoo Koivu.

Projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä Suomen Ilmailuliiton (SIL), Suomen Moottorilentäjien Liiton (SMLL), Finavian ja Ilmatieteen laitoksen (IL) kanssa. Mukana on ollut suuri määrä vapaaehtoisia ilmailun harrastajia ja vaikuttajia.

Yhteistyöllä kohti turvallisempaa yleisilmailua

”Tavoitteemme on, että yhteistyössä koko toimialan kanssa kehitetään erilaisia ratkaisuja yleisilmailun haasteisiin ja yhteistyön kautta kehitetään yleisilmailun turvallisuutta. Varmaan pitkään aikaan ei kukaan ole enää ajatellut, että sääntely olisi ainoa tapa tehdä näitä asioita. Kokonaisvaltainen turvallisuustyön toimintamalli koostuu ohjeistamisesta, tukemisesta, sääntelystä ja valvonnasta”, kertoo yleisilmailukoordinaattori Jani Hottola.

Koordinoinnin ydinverkostossa ovat mukana Suomen Ilmailuliitto, Suomen Moottorilentäjien Liitto, Finavia ja Ilmatieteen laitos sekä useita asiantuntijoita Trafista, mm. liikennelääketieteestä, lentäjien koulutuksesta, lupakirja-yksiköstä ja jopa lennokkitoiminnasta.

”Yritämme olla läsnä siellä, missä yhteisökin on. Monipuolistamme viestintää mm. sosiaalisen median avulla ja panostamme kaksisuuntaiseen viestintään. Suunnittelemme järjestävämme webcasteja, osallistumme alan tapahtumiin ja järjestämme koulutus- ja infotilaisuuksia”, sanoo Hottola. 

Yleisilmailun koordinointitoiminto sisältää ulkoisen viestinnän lisäksi Trafin sisäistä koordinointia. Tarkoitus on parantaa sisäistä tiedonkulkua ja vähentää päällekkäistä työtä sekä tukea Trafin johtoa yleisilmailua koskevien strategisten linjausten teossa. Tavoitteena on Trafin turvallisuustyön toimintamalli, jossa Trafi tukee harrasteilmailuyhteisön omaa turvallisuustyötä ja vastuunkantoa turvallisuuden kehittämisestä.

Yleisilmailussa tärkeää on myös kansainvälinen vaikuttaminen, sillä ilmailussa suurin osa säätelystä tulee Euroopasta.  

”Eurooppalainen lainsäädäntö sitoo meitäkin, joten on oleellista vaikuttaa eurooppalaisen lainsäädännön säätämiseen ja kehittämiseen. Keskeistä on tuoda esille Suomen erityispiirteet, mm. vuodenaikojen vaihtelu, pitkät pimeät kaudet ja vilkas vesilentotoiminta. Euroopassa vallalla oleva markkinalähtöinen ajattelu ei aina toimi laajassa ja vähän asutussa maassa, ja se on johtanut välillä jopa vähän absurdeihin tilanteisiin. Hyvänä esimerkkinä se, että Suomelta poistui mahdollisuus käyttää tyyppihyväksymätöntä tarkastuslentäjää. Meidän olisi pitänyt tilata Saudi-Arabiasta lentäjä, joka olisi voinut lentää helikopterilla tarkastuslennon”, kertoo Hottola.

Trafi pyrkii olemaan kansainvälisesti aktiivinen toimija ja ajaa suomalaisen ilmailun asiaa.

Yleisilmailijalle-sivusto löytyy osoitteesta www.trafi.fi/yleisilmailijalle.

Twitterissä @yleisilmailija

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös