Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuden tila 2015

18.10.2016

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuden tila 2015

Kaupallisen ilmakuljetuksen toimijakentässä on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina – toimijoiden määrä on laskenut ja jäljellejääneiden on täytynyt vastata markkinoiden sanelemiin haasteisiin. Haasteet ovat valtavia yritystoiminnan kannattavuuden kannalta. Tästä seuraa väistämättä muutoksia operatiiviseen toimintaan ja sitä myötä myös lentoturvallisuuteen – muutoksessa on kaikkien osapuolten oltava erityisen tarkkana, jottei muutoksien yhteydessä menetetä elementtejä, jotka ovat vuosien aikana muodostaneet oleellisia osia arkipäiväisen turvallisuustason mahdollistavia suojauksia.

Ohjaamohenkilöstön rekrytointi on elänyt vuosikymmeniä voimakkaasti syklistä tahtia – useita vuosia hiljaisia markkinoita ja sitten massiivisia rekrytointeja. Tämä aiheuttaa valtavia paineita koulutustoimintaan ja edellyttää herkkyyttä organisaatioilta, jotta uransa alkuvaiheessa olevat ohjaajat saavat tukea oikeanlaisen turvallisuuskulttuurin omaksumisessa. Peruslentokoulutustoiminta on omaksunut ”tasaisen vauhdin taulukon” omassa oppilasvalinnassaan – tämä suunnitelmallisuus olisi toivottavaa myös toimijoiden ohjaajarekrytoinneissa.

Kaupallisen ilmakuljetuksen viimeaikaiset onnettomuudet ovat valta-osiltaan ”security”-taustaisia. Kaikki merkit viittaavat siihen, että vallalla oleva safety vs. security (Suomen kieli ei oikein kykene erottelemaan näitä kahta käsitettä, jolloin asiat menevät välillä sekaisin) siiloutuminen on syytä tarkastella uudestaan koko ilmailun osalta. Tähän liittyy viranomaisuuden vastuut sekä toimijoiden arkipäiväinen turvallisuustyö.

Suomalainen lentomatkustaja voi nykyisin matkustaa turvallisin mielin – lentoturvallisuus on hyvällä tasolla ja sen eteen ponnistellaan valtavasti. On kuitenkin muistettava, että mitään ei ole saavutettu ilmaiseksi. Kuluttajien valintoja ohjaa usein hinnoittelu, eikä heillä aina ole realistista käsitystä valitsemansa toimijan kyvystä vastata heidän turvallisuusodotuksiin – taustalla on usein turvallisuuskulttuuriin liittyviä elementtejä, joita on vaikea hahmottaa.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös