Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q2/2017

03.08.2017

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q2/2017

Tilanne Q2/2017

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä ei aikataulunmukaisessa kaupallisessa ilmaliikenteessä tapahtunut onnettomuuksia.

Vakavia vaaratilanteita aikataulunmukaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui kaksi kappaletta. Muussa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui yksi vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltu tilanne.
Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan onnettomuuksia ei myöskään ollut tapahtunut ja vakavia vaaratilanteita oli ollut yksi.  

Suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus jatkaa näillä mittareilla tarkasteltuna hyvällä tasolla.  

Vakavat vaaratilanteet 2017:

14.1.2017 Läheltä piti-tilanne lääkärihelikopterin ja varjoliitimen välillä Ylöjärvellä
6.3.2017 Kannettava tietokone syttyi tuleen ulkomaisessa reittikoneessa Helsinki-Vantaalla (OTKES tutkinta L2017-01)
11.5.2017 Reittikoneen perämies inkapasitoitui lennon aikana
26.5.2017 Ulkomainen reittikone teki lentoonlähdön vaikka suomalainen reittikone ei ollut vielä kokonaan poistunut kiitotieltä Pietarissa

Tilanne 2016

Suomalaisessa charter- ja säännöllisessä kaupallisessa ilmakuljetuksessa vuosi 2016 sujui turvallisuuden kannalta hyvin. Onnettomuuksiksi luokiteltuja tilanteita ei ollut ja vakavien vaaratilanteiden määrä laski edellisvuoteen nähden.  Vakavia vaaratilanteita tapahtui vuonna 2016 neljä kappaletta kun edellisenä vuonna määrä oli kahdeksan ja vuonna 2014 kuusi. 

Vakavat vaaratilanteet 2016:

19.3.2016 Savua liikennelentokoneen matkustamossa reittivaiheessa
8.8.2016 Liikennelentokoneen matkustamossa sähköpalon hajua
14.10.2016 C406-tyyppisen ilma-aluksen laskuteline petti laskussa Ouluun (OTKES tutkinta L2016-02)
28.10.2016 Liikennelentokoneelle annettiin selvitys ylittää kiitotie toisen ilma-aluksen ollessa vielä varaamassa kiitotietä Helsinki-Vantaalla (OTKES tutkinta L2016-03)

Lisäksi ulkomainen liikennelentokone oli osallisena 29.4.2016 tapahtuneessa läheltä piti-tilanteessa varjoliitimen kanssa Helsingin lähistöllä.

Aikataulunmukaiselle kaupalliselle ilmakuljetukselle määritellyt tavoitteet saavutettiin vuonna 2016; ei onnettomuuksia eikä kuolleita sekä vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä suhteessa liikenteen(lentotuntien) määrään.


  
Huom. Toukokuussa 2016 Trafi ja Onnettomuustutkintakeskus arvioivat uudelleen kaikki vakaviksi vaaratilanteiksi luokitellut tapaukset vuosilta 2007-2016. Arvioinnin seurauksena vakaviksi vaaratilanteiksi määriteltyjen tilanteiden määrä laski yhteensä n. 100 kappaleella. 

 

Tilanne 2015

Vuonna 2015 charter- ja säännöllisessä reittiliikenteessä ei tapahtunut onnettomuuksia. Pienkoneella suoritetulla yleisölennolla, joka lasketaan myös kaupalliseksi ilmakuljetukseksi, tapahtui yksi onnettomuus heinäkuussa. Tuolloin yleisölennolle lähdössä ollut vesikone menetti hetkeksi hallinnan lentoonlähdön yhteydessä ja pyörähti osittain veden alle. Kukaan koneessa ollut ei loukkaantunut, mutta kone sai huomattavia vaurioita. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta tutkinnan L2015-01. 

Kaupalliselle määriteltyä tavoitetta ei onnettomuuksia ei tältä osin saavutettu. On kuitenkin syytä todeta, että suuremmilla ilma-aluksilla tapahtuvassa tyypillisesti aikataulunmukaisessa reittiliikenteessä, jota suurin osa matkustajista käyttää, toimintavaatimukset ovat tiukemmat kuin yleisölennoilla pienemmillä ilma-aluksilla.

Vuonna 2015 saavutettiin asetettu tavoite vähenevästä trendistä vakavien vaaratilanteiden määrässä liikenteen määrään (lentotunteihin) suhteutettuna. Vaaratilanteitä oli lukumäärällisesti saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta viiden vuoden keskiarvolukema kuitenkin väheni. Liikenteen määrä pysyi likimain samalla tasolla kuin edellisvuonna. Lentotunteihin suhteutettuna kaupallisessa ilmakuljetuksessa onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrä on erittäin pieni.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelman (FASP) liitteen 2 mukaisissa turvallisuustavoitteissa edellytettyjen riskiarviointien toteutumisen osalta kerätään tietoa vuoden 2016 aikana ilmailuorganisaatioiden auditointien yhteydessä.

 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös