Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q2/2017

03.08.2017

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP) Q2/2017

Tilanne Q2/2017

Kiitotiepoikkeamia oli toisella neljänneksellä 2017 yhteensä 22 kappaletta eli jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaiken kaikkiaan 6/2017 mennessä on tapahtunut 37 kiitotiepoikkeamaa, eli kahdeksan enemmän kuin edellisenä vuonna. Edelleen suurin osa tapauksista on ollut maa-ajoneuvojen tai henkilöiden aiheuttamia mutta toisella neljänneksellä määrää on nostanut sotilasilmailun sekä myös kaupallisen ilmakuljetuksen aiheuttamat kiitotiepoikkeamat. Nämä tapaukset ovat tyypillisesti olleet lentoonlähtöjä ilman vaadittavaa lennonjohdon lupaa. Kaupallisessa ilmakuljetuksessa kiitotiepoikkeamat ovat olleet viime vuosina harvinaisia, joten tällainen nousu on poikkeuksellista.

Kiitotiepoikkeamien määrän kasvu on huolestuttavaa, ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota tänä vuonna erityisesti maa-ajoneuvojen osalta jotta kasvava trendi saadaan katkaistua.

 

Tilanne 2016

Kiitotiepoikkeamien määrä kasvoi noin 20 kappaletta edellisvuoteen nähden. Kahden edellisen vuoden hyvä kehitys siis päättyi. Myös lentotunteihin suhteutettuna kuvaajat kääntyivät kasvuun, erityisesti yleisilmailussa. Kasvu johtuu pääosin ajoneuvojen ja henkilöiden sekä ulkomaisten ilma-alusten ja yleisilmailijoiden aiheuttamien kiitotiepoikkeamien lisääntymisestä. Ajoneuvojen ja henkilöiden aiheuttamia kiitotiepoikkemia oli jo vuonna 2015 melko suuri määrä ja se on jatkanut kasvuaan vuonna 2016. Kokonaismäärä on edelleen selkeästi pienemmällä tasolla kuin esim. vuosina 2011 ja 2012 ja tilanne on huomattavasti parantunut harrasteilmailussa, mutta jatkossa on syytä kiinnittää huomiota asiaan jotta trendi saadaan jälleen laskuun.
Kiitotiepoikkeamat muodostavat edelleen merkittävän riskin ilmailutoiminnassa, koska ne tapahtuvat maassa, jolloin ilma-alusten tekniset turvaverkot eivät tyypillisesti ole käytössä.

Onnettomuustutkintakeskus aloitti tutkinnan Helsinki-Vantaalla tapahtuneesta kiitotien käyttöön liittyneestä vakavaksi vaaratilanteeksi luokitellusta tapahtumasta 28.10.2016. Tilanne ei määritelmällisesti ole kiitotiepoikkeama koska ylittävän ilma-aluksien lentäjien tarkkaavaisuuden johdosta ilma-alus ehtinyt kiitotielle saakka. Tutkinta antanee arvokasta tietoa tämän osa-alueen riskien pienentämiseksi.

 

Tilanne 2015

Kiitotiepoikkeamien määrä kasvoi huomattavasti vuosina 2008-2011 kaikissa ilmailulajeissa. 2012 kasvu taittui yleisilmailussa ja kaupallisessa ilmakuljetuksessa mutta harrasteilmailussa määrä edelleen kasvoi. Kiitotiepoikkeamat ovat edelleen yksi kriittisimpiä osa-alueita niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 2014 ja 2015 kiitotiepoikkeamia oli yhteensä n. 50 tapausta. Suuntaus on kokonaisuutena ollut hyvä.

Suurimmat kiitotiepoikkeamien aiheuttajat olivat vuonna 2015 yleisilmailu ja erilaiset maa-ajoneuvot ja henkilöt. 

 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös