Suomen ilmailun turvallisuuden tila 2015

18.10.2016

Suomen ilmailun turvallisuuden tila 2015

Turvallisuuden tila 2015

Turvallisuustilanteen seurantaa varten siviili-ilmailu jaetaan

 • kotimaiseen ja ulkomaiseen kaupalliseen ilmakuljetukseen
 • yleisilmailuun (sisältää lentotyön)
 • harrasteilmailuun
 • valtion ilmailuun 
 • muuhun ilmailuun, joka sisältää ulkomaisen yleis- ja harrasteilmailun  
 • tunnistamattomiin ilma-aluksiin.

Lisäksi seurataan lennonvarmistuksen ja lentoasemilla toimivien organisaatioiden turvallisuustilannetta.

Turvallisuustavoitteiden saavuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Trafille yhteiskunnallisia turvallisuuteen liittyviä vaikuttavuustavoitteita kaikkien liikennemuotojen osalta.

Kaupallisessa ja ammattiliikenteessä, joksi ilmailussa katsotaan kaupallinen ilmakuljetus, mittarit ja niiden tavoitteet ovat seuraavat:

 • lentoliikenneonnettomuuksissa kuolleet, 0 henkilöä
 • lentotoiminnassa tapahtuneiden vakavien vaaratilanteiden määrä suhteutettuna liikenteen määrään, vähenevä trendi (viiden vuoden keskiarvo).

Molemmissa mittareissa määritellyt tavoitteet saavutettiin vuonna 2015. 

Yksityisessä ja harrasteliikenteessä, joiksi ilmailussa katsotaan yleis- ja harrasteilmailu, mittari ja tavoite on seuraava:

 • ilmailuonnettomuuksissa kuolleet, enintään 3 henkilöä (neljän vuoden keskiarvo).

 Kukaan ei kuollut ilmailuonnettomuuksissa vuonna 2015, mutta laskennalliseen neljän vuoden keskiarvotavoitteeseen ei päästy.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa on lisäksi seuraavat mittarit, joille on asetettu määrällinen tavoite:

 • kaupallinen ilmakuljetus: ei onnettomuuksia
 • yleis- ja harrasteilmailu: vähenevä onnettomuuksien määrä
 • yleis- ja harrasteilmailu: vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä

Kaupalliseksi ilmakuljetukseksi luettavassa yleisölentotoiminnassa tapahtui yksi onnettomuus vuonna 2015, joten tavoitetta ei saavutettu. Yleis- ja harrasteilmailussa sekä onnettomuuksien että vakavien vaaratilanteiden määrä kasvoi, joten tavoitetta ei saavutettu.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa on lisäksi asetettu useille mittareille laadullinen tavoite, jonka mukaan toimijoiden tulisi itse arvioida, mitkä mittarit ovat heidän toiminnassaan oleellisia ja niiden osalta suorittaa riskiarviointi, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien pienentämiseksi sekä seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta. Trafi seuraa mm. valvonnan kautta tämän laadullisen tavoitteen toteutumista eri ilmailuorganisaatioissa.

Turvallisuuden tilaa seurataan neljännesvuosittain.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös