Turvallisuussuunnitelma FASP ja EPAS

18.10.2016

Turvallisuussuunnitelma FASP ja EPAS

Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (Finnish Aviation Safety Programme, FASP) on kaksi liitettä; liite 1 Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma sekä liite 2 Suomen ilmailun turvallisuusindikaattorit ja tavoitteet. Liitteessä 1 esitetään toimenpiteet, joiden kautta Trafi pyrkii parantamaan ilmailun turvallisuutta ja liitteen 2 indikaattoreiden kautta seurataan toimenpiteiden tehokkuutta.

Euroopan tasolla vastaava dokumentti on European Plan for Aviation Safety (EPAS). Sen tarkoituksena on luoda Euroopalle yhteinen näkemys ja suunta niistä ilmailun turvallisuusasioista, joihin tulee vaikuttaa sekä yleiseurooppalaisella että jäsenvaltiotasolla. EPAS-dokumentissa myös huomioidaan myös ICAOn Global Aviation Safety Plan (GASP)-dokumentissa esitetyt tavoitteet. Tulevassa EU-asetuksen 216/2008 (perusasetus) päivityksessä EPAS-dokumentissa esitetyistä toimenpiteistä tulee käytännössä jäsenvaltioita sitovia toimia. 

Suomen turvallisuussuunnitelma noudattaa EPAS-dokumentin rakennetta. Toimenpiteet on jaettu kolmeen tasoon; järjestelmätasoon, operatiivisen tasoon sekä nouseviin uhkiin.

Järjestelmätasolla pyritään pureutumaan viranomaisen, organisaatioiden ja koko ilmailujärjestelmän toimintaan ennakoivasti mm. kannustamalla toimijoita SMS-järjestelmien käyttöönottoon ja FDM-tietojen hyödyntämiseen. Operatiivisella tasolla esitetään toimet, jotka suoraan liittyvät ilmailutoiminnassa tunnistettuihin operatiivisiin riskitekijöihin, kuten kiitotiepoikkeamiin sekä kiitotieltä suistumisiin. Nousevat uhat sisältävät laajalla skaalalla erilaisia mahdollisia uhkatekijöitä kuten muuttuvat liiketoimintamallit ilmailussa.

EPASin tammikuussa 2016 julkaistussa versiossa on yhteensä xx toimenpidettä joista 20 on kohdistettu jäsenvaltioille. Suomi on huomioinut suurimman osan näistä toimenpiteistä viimeisimmässä, helmikuussa 2015 julkaistussa turvallisuussuunnitelmassaan ja tulee huomioimaan myös loput seuraavan suunnitelman päivityksen yhteydessä.

Suomen ilmailun turvallisuusohjelma sekä sen liitteet ovat saatavilla osoitteesta

www.trafi.fi/tietopalvelut/arviointitoiminta.

EPAS on saatavilla osoitteesta

www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/safety-management-system/sms-europe

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös