Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q2/2017

03.08.2017

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) Q2/2017

Tilanne Q2/2017

Läheltä piti-tilanteita ilmassa Suomessa tai ulkomailla suomalaisille ilma-aluksille on tapahtunut toisen neljänneksen aikana 22 kappaletta, eli huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Ensimmäisellä neljänneksellä alkanut kasvu on siis jatkunut ja tänä vuonna onkin 6/2017 mennessä ollut jo yhteensä 32 läheltä piti-tilannetta ilmassa. Määrä on kaksinkertaistunut edellisvuoteen nähden ja on myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna huomattavan korkea.

Syitä määrän kasvuun ovat lisääntyneet porrastuksen alitukset, yleis-tai harrasteilma-alusten väliset läheltä piti-tilanteet sekä miehittämättömien ilma-alusten (dronet) lisääntynyt luvaton toiminta valvotussa ilmatilassa. Näillä tekijöillä ei ole välitöntä yhteyttä toisiinsa mutta ne ovat tämän vuoden aikana samanaikaisesti lisääntyneet.

Porrastuksen alitukset ovat kuitenkin tyypillisesti olleet melko pieniä ja tilanne on ollut hallinnassa, mutta tällaiset tapaukset kuitenkin luokitellaan läheltä piti-tilanteiksi. Yleis- tai harrasteilmailukoneiden väliset tilanteet ovat tyypillisesti tapahtuneet Helsingin läheisyydessä valvomattomassa ilmatilassa kahden yleisilmailukoneen välillä. Drone-tapaukset ovat useimmiten tapahtuneet ulkomailla, suomalaisen ilma-aluksen ollessa toisena osapuolena. Niitä on kuitenkin tapahtunut useita myös Suomessa.  

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa ei ole esitetty droneja. 


 

Tilanne 2016

Varsinaisia yhteentörmäyksiä ilmassa ei vuonna 2016 onneksi tapahtunut. Läheltä piti-tilanteiden määrä laski edellisvuodesta mutta oli kuitenkin kohtuullisen suuri. 
Tapaukset, joissa kaupallinen ilmakuljetus oli osallisena olivat pääosin porrastuksen alituksia tai TCAS RA-tapauksia. Kotimaisen lennonvarmistuksen aiheuttamat porrastuksen alitukset vähenivät usealla tapauksella edellisvuoteen nähden. Sen sijaan TCAS RA-tapausten määrä on jonkin verran kasvanut. Tällaiset tapaukset ovat lähes aina tapahtuneet ulkomailla. Myös miehittämättömien ilma-alusten suosion kasvu näkyy läheltä piti-tapausten lisääntymisenä, vuonna 2016 kolmessa tapauksessa olivat osallisena "drone" ja liikennelentokone.

Yleis- ja harrasteilmailussa tapaukset ovat olleet pääosin valvomattomassa ilmatilanteissa käyneitä läheltä piti-tilanteita yleis- ja harrasteilmailun ilma-alusten välillä. Kokonaismäärä yleisilmailun osalta hivenen laski, mutta harrasteilmailussa erityisesti lentotunteihin suhteutettuna määrä kasvoi. Useassa tapauksessa ilma-alukset menivät niin läheltä toisiaan, että kohtaamiset luokiteltiin vakaviksi vaaratilanteiksi. Nämä tilanteet tapahtuivat valvomattomassa ilmatilassa. Drone-kohtaamisia ei yleis- ja harrasteilmailussa juurikaan vuonna 2016 tapahtunut.

Drone-tilanteiden kehittymiseen on syytä kiinnittää huomiota erityisesti helikopteritoiminnan kannalta. Helikopterin ovat mahdollisesti haavoittuvaisimpia ns. multikopterin törmäykselle, toisaalta rakenteensa kannalta ja toisaalta koska helikopterit lentävät usein melko matalalla. Vuonna 2016 helikopteritoimijat raportoivat parista tilanteesta, jossa drone oli mennyt melko läheltä helikopteria.

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat osallisena olleet-kuvaajassa eivät ole samat.

 

Tilanne 2015

Kaupallinen ilmakuljetus: Kaupallisessa ilmakuljetuksessa läheltä piti-tilanteet ilmassa ovat pääosin porrastuksen alituksia. Lennonjohdon toiminnalla on siis merkittävä rooli näissä tapauksissa. Porrastusten alitusten määrä suomalaisilla lentoasemilla kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen nähden vuonna 2015. Porrastuksen alitukset olivat pääosin pieniä. Muita läheltä piti-tilanteiden aiheuttajia ovat olleet suomalaisten ilma-alusten ulkomailla tapahtuneet TCAS-varoitusjärjestelmän antamat väistökäskyt sekä uutena tekijänä kolmessa tapauksessa läheltä piti-tilanne miehittämättömän ilma-aluksen kanssa.

Porrastusten alitusten määrän kasvu sekä läheltä piti-tilanteet miehittämättömien ilma-alusten kanssa asettavat mittarin keltaiselle alueelle.

Yleis- ja harrasteilmailu: Yleis- ja harrasteilmailussa läheltä piti-tilanteet ovat tyypillisesti näkölentosääntöjen mukaan lentävien ilma-alusten välisiä tilanteita. Näissä tapauksissa ilma-aluksia ei yleensä porrasteta lennonjohdon toimesta, vaan ne itse vastaavat yhteentörmäysten välttämisestä. Läheltä piti-tilanteiden määrässä oli kasvua myös yleis- ja harrasteilmailussa. Pääosin tapaukset olivat valvomattomassa ilmatilassa tapahtuneita tilanteita. Myös miehittämätön ilma-alus oli osallisena yhdessä vakavaksi vaaratilanteeksi luokitellussa tapauksessa Porissa, kun pienkone joutui tekemään väistöliikkeen välttääkseen osumista multikopteriin.

 

 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös