Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

31.01.2017

Vuonna 2016 vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus oli n. 1,4 prosenttia kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä.

Lue lisää

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

31.01.2017

Suomen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2006 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 33 prosentin verran.

Lue lisää

Liikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien kansalaisten määrä

20.07.2016

Suomessa liikenteen melualueilla arvioidaan asuvan noin 920 000-1 020 000 ihmistä. Liikennemuodoista tieliikenne aiheuttaa eniten melua.

Lue lisää

Kotimaan liikenteen energian kulutus

20.07.2016

Tilastokeskuksen mukaan kotimaan liikenteen energiankulutus on kääntynyt laskuun vuosina 2011─2014 ollen vuonna 2014 yhteensä 172,9 PJ.

Lue lisää

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

20.07.2016

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2014 noin 11,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä.

Lue lisää