Ajoneuvokannan tilakuva

19.04.2017

Ajoneuvokannan tilakuva

Ajoneuvokannan tilakuvassa seurataan Suomen henkilöautokannan ikää ja romutusikää, laskennallisia hiilidioksidipäästöjä ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuutta ajoneuvokannasta. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivilla ajoneuvoilla tarkoitetaan sähköllä, vedyllä ja kaasulla (LNG, CNG, LPG) kokonaan tai osittain (hybridit ja ladattavat hybridit) käyviä autoja sekä korkeaseosetanoliautoja (flexifuel). Tilakuva kattaa henkilöautojen ensirekisteröinnit ja liikennekäytössä olevat henkilöautot Manner-Suomen osalta.

Trafi seuraa ajoneuvokannan tilaa osana liikenteen turvallisuuden ja kestävyyden seurantaa. Ajoneuvokannan uudistuminen edistää liikenneturvallisuutta, sillä uudet ajoneuvot ovat turvallisempia kuin vanhemmat autot. Kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on arvioitu, että kuoleman tai loukkaantumisen todennäköisyys on uusissa autoissa 10–40 prosenttia pienempi kuin kymmenen vuotta vanhoissa autoissa. Uudet autot ovat vanhoja autoja vähäpäästöisempiä, jolloin ajoneuvokannan uudistumisella ja vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen osuudella autokannasta on merkitystä Suomea sitovien ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Sivun lopussa olevaan taulukkoon on koottu keskeiset ajoneuvokantaa koskevat tavoitteet ja niiden tilaa kuvaavat mittarit.

Ajoneuvokannan ikä

Suomen henkilöautokanta on yksi Euroopan unionin vanhimmista. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on jatkanut nousuaan ja niiden keski-ikä ilman museoautoja oli vuoden 2016 lopussa 11,5 vuotta. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöautokannan keski-ikä on pysynyt vuoden 2016 lopun tasolla. Henkilöautokanta on vanhin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa ja nuorin Uudellamaalla.

Eurostatin tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2014 henkilöautokannan kokoon suhteutettuna vähemmän uusia henkilöautoja kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa noin joka viides henkilöauto oli alle 5 vuotta vanha, kun taas Ruotsissa ja Norjassa vastaava luku oli noin joka kolmas. Suomessa ja Eestissä henkilöautojen ikäjakauma oli hyvin samankaltainen. Suomea vanhempi henkilöautokanta oli muutamassa Itä-Euroopan maassa, esimerkiksi Puolassa, jossa noin 70 % henkilöautoista oli yli 10 vuotta vanhoja.

Henkilöautojen päästöjen kehitys

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt jatkoivat vuonna 2016 laskuaan ollen vuoden lopussa 120,6 g/km. Ne ovat vähentyneet vuodesta 2006 vuoden 2016 loppuun mennessä noin 33 prosenttia. Lasku jatkui myös vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä keskimääräisten CO2-päästöjen ollessa 120,0 g/km. EU-maille vuoteen 2020 asetetun tavoitteen saavuttamiseksi (95 CO2/g/km) päästöjen tulisi pienentyä 5,5 grammaa vuodessa. Vuosina 2010-2016 päästöt ovat alentuneet 4,8 g vuosivauhtia.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden 2016 lopussa 162,3 g/km, joten päästöt ovat vähentyneet noin prosentin verran edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen päästö oli 162,2 g/km.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuudet

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen ensirekisteröintien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä on vähäinen mutta vastaa muiden Euroopan maiden keskitasoa. Tästä poikkeuksena Norja, jossa joka neljäs uusi henkilöauto toimii vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, useimmiten sähköllä. Myös Ruotsissa, Alankomaissa ja Islannissa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä on Euroopan maiden keskitasoa korkeampi.

Vuonna 2016 vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen ensirekisteröintimäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 75 prosenttia. Eniten ensirekisteröitiin ladattavia hybridejä. Ensirekisteröidyistä henkilöautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla (sähkö, kaasu, ladattavat hybridit ja flexifuel) toimivien osuus oli 1,4 prosenttia vuonna 2016. Vuonna 2015 vastaava osuus oli noin 0,85 prosenttia. Vuoden 2017 tammi-maaliskuussa vaihtoehtoisten käyttövoimien ja polttoaineiden osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli 2,0 prosenttia, joten osuus on kasvanut edelleen.

Liikennekäytössä olevista henkilöautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai polttoaineilla toimivien henkilöautojen osuus oli Suomessa vuonna 2016 noin 0,3 prosenttia.

Tutustu lisää:

Henkilöautokannan keski-ikä ja romutusikä

Vuosittain myydyt uudet henkilöautot

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Kotimaan liikenteen energiankulutus

Liikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien kansalaisten määrä

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös