Mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen tilakuva

13.10.2017

Mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen tilakuva

Mopot

Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2016 lopussa merkitty 323 854 mopoa, joista 146 981 mopoa eli 45 % oli merkitty liikennekäyttöön. Kesäkuun 2017 lopussa liikennekäyttöön merkittynä oli 160 592 mopoa eli 49 % rekisteröityjen mopojen määrästä (327 931 mopoa). Vuoden vaihteen ja kesän erosta liikennekäyttöön merkittyjen määrässä noin 9 500 on siirtymää liikennekäytöstä poistetuista ajoneuvoista ja noin reilut 4 000 on uusia rekisteröintejä.

Rekisteröityjen mopojen määrä oli 186 933 vuonna 2007 ja 323 854 vuonna 2016. Mopojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 15 000 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on ollut selvästi vähenemässä. Jakson alkuvuosina kasvu oli yli 20 000 mopoa vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 6 000–8 000 ajoneuvon luokkaa. 

Rekisteröidyistä mopoista 20 % oli vuonna 2016 rekisteröity Uudellemaalle, 9 % Pohjois-Pohjanmaalle, 9 % Varsinais-Suomeen ja 8 % Pirkanmaalle. Muihin maakuntiin oli rekisteröity melko tasaisesti 2–5 % kannasta. Mopojen sijoittumisessa maakunnittain ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2007–2016. 

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on mopoja eniten Etelä-Pohjanmaalla (85,4 mopoa / 1 000 asukasta), Pohjanmaalla (85,0) ja Kymenlaaksossa (84,5). Uudellamaalla on selvästi vähiten mopoja suhteessa väestöön, vain 40,2 ajoneuvoa tuhatta asukasta kohti. Kuvassa 1 on esitetty mopojen määrä suhteessa väestöön. 

Rekisteröityjen mopojen määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 73 % vuosina 2007–2016. Mopojen määrän suhteellinen kasvu on ollut suurinta Keski-Suomessa (85 %), Kanta-Hämeessä (81 %) ja Pirkanmaalla (81 %).

Kuva 1. Ajoneuvorekisterissä olevien mopojen määrä maakunnittain tuhatta asukasta kohden. Lähde: Trafin ajoneuvokantatilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.

Vuoden 2016 lopussa liikennekäytössä olevista mopoista 99,5 % oli bensiinikäyttöisiä. Sähkökäyttöisiä mopoja oli 0,5 %. Bensiinikäyttöisten osuus on ollut hallitseva koko tarkastelujaksolla (2007-2016) vuodesta 2011 lähtien. Sähkökäyttöisten mopojen määrä on tarkastelujaksolla laskenut: huippuvuonna 2013 sähkökäyttöisiä mopoja oli 887, kun niitä vuonna 2016 oli 678. Hybridejä oli tarkastelujaksolla 6 ajoneuvoa.

LIPASTO:n tieliikenteen päästölaskentajärjestelmä LIISA:n mukaan mopojen vuosisuorite on 261 miljoonaa kilometriä eli 0,5 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Taulukossa 1 on esitetty mopojen laskennalliset kokonaispäästöt päästölajeittain. Päästötiedot perustuvat vain vuoden 2016 tietoihin. 

Taulukko 1. Mopojen vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskipäästöt LIPASTO:n mukaan vuonna 2016.

päästölaji

vuosipäästö (t/a)

osuus tieliikenteen päästöistä (%)

keskipäästö

(g/km) tai

(l/ 100 km)

hiilimonoksidi CO

1 145

2,1

4,4

hiilivedyt HC

870

13,0

3,3

typen oksidit NOx

41

0,1

0,16

hiukkaset PM

12

1,2

0,046

hiilidioksidi-ekv CO2e

17 725

0,2

68

kulutus

5 573

0,1

2,8

Moottoripyörät

Ajoneuvorekisteriin oli vuoden 2016 lopussa merkitty 264 186 moottoripyörää, joista 167 658 moottoripyörää eli 37 % oli merkitty liikennekäyttöön. Kesäkuun 2017 lopussa liikennekäyttöön merkittynä oli 195 214 moottoripyörää eli 27 % rekisteröityjen moottoripyörien määrästä (266 696 moottoripyörää). Vuoden vaihteen ja kesän erosta liikennekäyttöön merkittyjen määrässä noin 25 000 on siirtymää liikennekäytöstä poistetuista ajoneuvoista ja noin 2 500 on uusia rekisteröintejä.

Liikennekäytöstä poistettujen moottoripyörien osuus koko kannasta on noussut voimakkaasti viime vuosina. Vuoden vaihteessa liikennekäytöstä poistettuna oli vuosina 2007–2012 alle 5 %. Vuoteen 2015 mennessä osuus nousi 11 %:iin ja vuonna 2016 37 %:iin. Liikennekäytöstä poistettujen osuus on myös kesäaikaan huomattavan suuri.

Rekisteröityjen moottoripyörien määrä oli 187 076 vuonna 2007 ja 264 186 vuonna 2016. Moottoripyörien määrä on kasvanut keskimäärin noin 8 500 ajoneuvolla vuosittain, mutta määrän kasvu on ollut selvästi vähenemässä. Tarkastelujakson (2007-2016) alkuvuosina kasvu oli reilusti yli 10 000 moottoripyörää vuosittain, kun taas viime vuosina kasvu on ollut 4 000–5 000 ajoneuvon luokkaa. 

Rekisteröidyistä moottoripyöristä 25 % oli vuonna 2016 rekisteröity Uudellemaalle, 10 % Pirkanmaalle, 9 % Varsinais-Suomeen ja 7 % Pohjois-Pohjanmaalle. Muihin maakuntiin oli rekisteröity melko tasaisesti 3–4 % kannasta. Moottoripyörien sijoittumisessa maakunnittain ei ole tapahtunut muutoksia vuosina 2007–2016. 

Tarkasteltaessa ajoneuvomäärää suhteessa väestöön on moottoripyöriä eniten Etelä-Pohjanmaalla (67,3 mopoa / 1 000 asukasta), Kanta-Hämeessä (63,0) ja Kymen-laaksossa (57,5). Uudellamaalla on selvästi vähiten mopoja suhteessa väestöön, vain 39,2 ajoneuvoa tuhatta asukasta kohti. Kuvassa 2 on esitetty moottoripyörien määrä suhteessa väestöön. 

Rekisteröityjen moottoripyörien määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 41 % vuosina 2007–2016. Moottoripyörien määrän suhteellinen kasvu on ollut suurin-ta Lapissa (54 %), Kainuussa (50 %) ja Pohjois-Savossa (49 %).

Kuva 2. Ajoneuvorekisterissä olevien moottoripyörien määrä maakunnittain tuhatta asukasta kohden. Lähde: Trafin ajoneuvokantatilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.

Vuoden 2016 lopussa liikennekäytössä olevista moottoripyöristä 99,97 % oli bensiinikäyttöisiä. Sähkökäyttöisiä moottoripyöriä oli 0,02 % ja dieselkäyttöisiä 0,01 %. Bensiinikäyttöisten osuus on ollut hallitseva koko tarkastelujaksolla (2007-2016) vuodesta 2011 lähtien. Sähkökäyttöisten moottoripyörien määrä on tarkastelujaksolla hieman kasvanut: vuonna 2011 sähkökäyttöisiä moottoripyöriä oli 5 ja vuonna 2016 yhteensä 31. Muilla käyttövoimilla toimivia moottoripyöriä on lähinnä yksittäiskappaleita. 

LIPASTO:n tieliikenteen päästölaskentajärjestelmä LIISA:n mukaan moottoripyörien vuosisuorite on 1 073 miljoonaa kilometriä eli 2,0 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Taulukossa 2 on esitetty moottoripyörien laskennalliset kokonaispäästöt päästölajeittain. Päästötiedot perustuvat vain vuoden 2016 tietoihin. 

Taulukko 2. Moottoripyörien vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskipäästöt LIPASTO:n mukaan vuonna 2016.

päästölaji

vuosipäästö (t/a)

osuus tieliikenteen päästöistä (%)

keskipäästö

(g/km) tai

(l/ 100 km)

hiilimonoksidi CO

7 661

14,4

7,1

hiilivedyt HC

1 080

16,1

1,0

typen oksidit NOx

200

0,6

0,19

hiukkaset PM

33

3,2

0,031

hiilidioksidi-ekv CO2e

120 817

1,0

113

kulutus

39 511

1,0

4,9

 

Mopoautot

Vuoden 2016 lopussa liikennekäytössä oli yhteensä 7 967 mopoautoa ja kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 8 053 mopoautoa. Vuosina 2007–2016 mopoautojen määrä on kasvanut keskimäärin 720 ajoneuvolla vuosittain. Vuonna 2007 liikennekäytössä oli 1 508 mopoautoa. 

Huippuvuosina 2010–2012 mopoautokanta kasvoi 1 200–1 400 ajoneuvolla vuosittain. Mopoautojen määrä kääntyi vuonna 2015 hienoiseen laskuun. Vuonna 2016 vähenemä oli jo lähes 300 ajoneuvoa verrattuna edeltävään vuoteen.

Liikennekäytössä olevista mopoautoista 19 % on rekisteröity Pirkanmaalle, 17 % Uudellemaalle, 16 % Varsinais-Suomeen ja 13 % Satakuntaan. Kainuuseen on rekisteröity vain 14 mopoautoa (0,2 %), Keski-Pohjanmaalle 28 (0,4 %), Etelä-Karjalaan 56 (0,7 %) ja Kymenlaaksoon 72 (0,9 %). Vuodesta 2007 vuoteen 2016 Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen osuudet ovat nousseet muutaman prosenttiyksikön, kun taas Satakunnan osuus on hieman laskenut. Kuvassa 3 on esitetty mopoautojen määrä suhteessa väestöön. Mopoautojen omistus painottuu selvästi Länsi-Suomen alueelle.

Mopoautojen määrän suhteellinen kasvu on koko maassa ollut 434 % vuosina 2007–2016. Mopoautokannan suhteellinen kasvu on ollut suurinta Kanta-Hämeessä (941 %), Varsinais-Suomessa (644 %) ja Pohjois-Karjalassa (624 %).Kuva 3. Liikennekäytössä olevien mopoautojen määrä maakunnittain tuhatta asukasta kohden. Lähde: Trafin ajoneuvokantatilastot, Tilastokeskuksen väestötilastot.

Mopoautot kuuluvat kevyiden nelipyörien ajoneuvoluokkaan (L6e). Kevyitä nelipyöriä oli vuoden 2016 lopussa 9 215. Näistä 1 248 oli muita kuin mopoautoja. Vuoden 2016 lopussa liikennekäytössä olevista kevyistä nelipyöristä 86,2 % oli dieselkäyttöisiä. Bensiinikäyttöisiä nelipyöriä oli tuolloin 12,7 % ja sähkökäyttöisiä 0,9 % kevyistä nelipyöristä. Dieselkäyttöisten osuus on noussut selvästi vuoden 2011 lopusta, jolloin se oli 68,9 %. Bensiinikäyttöisten osuus on vastaavasti laskenut vuoden 2011 lopun 30,2 %:sta. Sähkökäyttöisten kevyiden nelipyörien osuus on pysynyt samalla tasolla koko ajan vuodesta 2011 vuoteen 2016. Sähkökäyttöisten nelipyörien määrä on ollut koko tarkastelujaksolla (2007-2016) noin 80 ajoneuvoa.

LIPASTO:n tieliikenteen päästölaskentajärjestelmä LIISA:n mukaan mopoautojen vuosisuorite on noin 80 miljoonaa kilometriä eli 0,2 % tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Taulukossa 3 on esitetty mopoautojen laskennalliset kokonaispäästöt päästölajeittain. Päästötiedot perustuvat vain vuoden 2016 tietoihin. 

Taulukko 3. Mopoautojen vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskipäästöt LIPASTO:n mukaan vuonna 2016.

päästölaji

vuosipäästö (t/a)

osuus tieliikenteen päästöistä (%)

keskipäästö

(g/km) tai

(l/ 100 km)

hiilimonoksidi CO

159

0,3

2,0

hiilivedyt HC

80

1,2

1,0

typen oksidit NOx

52

0,2

0,65

hiukkaset PM

8

0,8

0,10

hiilidioksidi-ekv CO2e

10 499

0,1

131

kulutus

3 500

0,1

5,8

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös