Merionnettomuudet Q2 2017

12.07.2017

Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana onnettomuusmäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla

Lue lisää

Merionnettomuudet Q1 2017

12.07.2017

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä useita onnettomuuksia

Lue lisää

Merionnettomuudet 2016

12.07.2017

Vuonna 2016 sattui varsin paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset suomalaisiin aluksiin vuonna 2016

12.07.2017

Suomi kuuluu Paris MoU:n valkoisella listalla lippuvaltioiden välisessä vertailussa sijalle 18

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset Suomessa vuonna 2016

12.07.2017

Tarkastusmäärät ovat Paris MoU:n jäsenvaltioissa pääsääntöisesti vähentyneet.

Lue lisää

Suomalaisten alusten katsastukset 2016

12.07.2017

Vuoden 2016 alusten katsastukset jaetaan kahteen eri luokkaan, alle 24 m aluksiin ja yli 24 metrin aluksiin.

Lue lisää

VTS-poikkeamaraportointi 2016

12.07.2017

Trafi seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Liikennevirastolta raportoiduista poikkeamista

Lue lisää

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2016

12.07.2017

Suomen valvonta-alueet kattavat GOFREP- alueella Helsinki Trafficin osuuden ja Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän (Åland Sea TSS) eteläisen osan

Lue lisää

Suomen aluevesillä vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Lukumääräisesti eniten Suomen aluevesillä tapahtui karilleajoja ja pohjakosketuksia. Alusluokittain tarkasteltuna eniten onnettomuuksia Suomen aluevesillä sattui matkustaja-aluksille.

Lue lisää