Suomalaisille aluksille vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Vuonna 2016 suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 44 % oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia.

Lue lisää

Merenkulun ja veneilyn turvallisuustavoitteiden seuranta 2016

12.01.2017

Merenkulun turvallisuus on edelleen hyvällä tasolla.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset suomalaisiin aluksiin

20.07.2016

Suomalaisiin aluksiin tehtiin Paris MoU:n jäsenvaltioissa 139 satamavaltiotarkastusta vuonna 2015.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset Suomessa

20.07.2016

Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 292 satamavaltiotarkastusta vuonna 2015.

Lue lisää

Satamavaltiotarkastukset

20.07.2016

Vuonna 2015 Suomessa tarkastettujen alusten liikennöinnistä 17,12 % tapahtui alhaisen turvallisuusriskin aluksilla.

Lue lisää

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2015

20.07.2016

Helsinki Traffic ja Åland Sea Traffic raportoivat 152 rikkomusta vuoden 2015 aikana. Näistä lippuvaltioihin lähetettiin edelleen tutkittavaksi yhteensä 118 raporttia.

Lue lisää

Suomalaisten alusten katsastukset

20.07.2016

Vuoden 2015 katsastushuomautuksista 26 % koski alusten hengenpelastuslaitteita, 17 % radiolaitteita ja 14 % aluksen tai miehistön asiakirjoja ja todistuksia.

Lue lisää

VTS-poikkeamaraportointi 2015

06.04.2016

Trafi seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Liikennevirastolta raportoiduista poikkeamista.

Lue lisää