GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2015

20.07.2016

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2015

Suomen valvonta-alueet kattavat GOFREP- alueella (Gulf of Finland Reporting) Helsinki Trafficin osuuden ja Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän (Åland Sea TSS) eteläisen osan, jota valvoo Åland Sea Traffic. Suomen hoitama rike- ja poikkeamaraportointi VTS- alueiden ulkopuolella kattaa näiden alueiden tapahtumat. Vuoden 2015 alusta lähtien rikeraporttien osuudessa on tilastoitu paitsi lippuvaltioille lähetetyt raportit, myös ne raportoidut rikkeet, joista ei ole välitetty tietoa alusten lippuvaltioille. Lisäksi tilastoon on laskettu mukaan Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan länsireunalta tehdyt raportit, jotka lähetetään käsiteltäviksi Ruotsiin. GOFREP- ja ÅTSS- alueilla tapahtuneet poikkeamat ovat tilastoitu erikseen.

Rikeraportit

Helsinki Traffic ja Åland Sea Traffic raportoivat 152 rikkomusta vuoden 2015 aikana. Näistä lippuvaltioihin lähetettiin edelleen tutkittavaksi yhteensä 118 raporttia. Lisäksi seitsemän raporttia lähetettiin Ruotsiin, sillä niiden tapahtumat sijoittuivat Ruotsin vesien puolelle.  Yleisin rikkomus koski kansainvälisten meriteiden sääntöjen (COLREG) sääntöä 10 eli ajamista reittijakojärjestelmässä, niin kuin oli myös vuonna 2014. Näitä rikkeitä kirjattiin yhteensä 126 kpl (82,9 %). Toiseksi yleisin syy raportoinnille liittyi väistämissääntöihin eli meriteiden sääntöihin 15 ja 16 (väistämisvelvollinen alus ja tämän toimenpiteet). Näitä sääntöjä rikottiin yhteensä 8 kertaa (5,3 %). Väistämiseen liittyvää sääntöä 17 (väistettävän aluksen toimenpiteet) rikottiin kaksi kertaa.

GOFREP

Helsinki Trafficin valvonta-alueelta kirjattiin yhteensä 59 rikkomusta, joista 56 lähetettiin alusten lippuvaltioille tiedoksi tai tutkittavaksi. Luku on hieman laskenut vuoden 2014 (65) lippuvaltioille lähetetystä raportista. Alueella raportoitiin 43 meriteiden säännön 10 rikkomusta (72,9 %), joista yleisimmin kyseessä oli kohdan B2 rike eli ajaminen liikennejakovyöhykkeelle. On myös huomattavaa, että 12 kertaa ajettiin kaistan yleistä kulkusuuntaa vastaan (B1). Väistämissääntöihin (säännöt 15 ja 16) liittyviä rikkeitä kirjattiin 6 kpl (10,2 %) ja sääntöä 17 koskevia rikkeitä 2 kpl (3,4 %).

ÅTSS

Åland Sea Trafficin valvonta-alueelta tehtiin kaiken kaikkiaan 93 raporttia, joista seitsemän meni Ruotsalaisten viranomaisten käsiteltäviksi ja lopuista 62 kpl lähetettiin edelleen alusten lippuvaltioille tiedoksi tai tutkittavaksi. Kun vuonna 2014 tältä alueelta lähetettiin lippuvaltioille 63 raporttia, voidaan todeta, että tältä osin on pysytty samoissa raporttimäärissä. Tälläkin alueella suurin osa raporteista koski säännön 10 rikettä, 83 kpl (89,2 %). Lähes kaikki näistä koskivat säännön kohtia B1 (ajaminen kaistan yleistä kulkusuuntaa vastaan), B2 (ajaminen liikennejakovyöhykkeelle tai -linjalle) ja/tai B3 (saapuminen liikennekaistalle).

Poikkeamaraportit

Poikkeamaraportteja Helsinki Trafficin ja Åland Sea Trafficin valvonta-alueilta tehtiin vuonna 2015 yhteensä 39 kpl. Suurin osa näistä, 76,9 %, raportoitiin Helsinki Trafficin alueella. Lukemille ei ole vielä varsinaista vertailuperustaa edellisiltä vuosilta, sillä kuten aiemmin on mainittu, tänä vuonna nämä raportit tilastoitiin ensimmäistä kertaa erillään muista. Lisäksi vuoden 2015 alusta alusliikenneohjaajia ohjeistettiin raportoimaan myös kaikki näiden alueiden poikkeamat, kun taas aiemmin niitä on raportoitu epäsäännöllisemmin. Molemmilla alueilla ehdottomasti suurin osuus raporteista liittyi kone- ja teknisiin vikoihin, joita oli yhteensä 28 kpl (71,8 %). Näistä 22 raportoitiin Helsinki Trafficin alueella ja loput 6 Ahvenanmeren reittijakojärjestelmässä.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös