GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2016

12.07.2017

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2016

Suomen valvonta-alueet kattavat GOFREP- alueella Helsinki Trafficin osuuden ja Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan, jota valvoo Åland Sea Traffic. Vuoden 2015 alusta lähtien rikeraporttien osuudessa on tilastoitu paitsi lippuvaltioille lähetetyt raportit, myös ne raportoidut rikkeet, joista ei ole välitetty tietoa alusten lippuvaltioille. Lisäksi tilastoon on laskettu mukaan Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan länsireunalta tehdyt raportit, jotka lähetetään käsiteltäviksi Ruotsiin. GOFREP- ja ÅTSS- alueilla tapahtuneet poikkeamat ovat tilastoitu erikseen.

 

Rikeraportit

Helsinki Traffic ja Åland Sea Traffic raportoivat 137 rikkomusta vuoden 2016 aikana. Näistä lippuvaltioihin lähetettiin edelleen tutkittavaksi yhteensä 106 raporttia. Yleisin rikkomus koski kansainvälisten meriteiden sääntöjen (COLREG) sääntöä 10 eli ajamista reittijakojärjestelmässä, kuten kahtena edellisenäkin vuonna. Näitä rikkeitä kirjattiin yhteensä 106 kpl (77,4 %). Toiseksi yleisin syy raportoinnille liittyi väistämissääntöihin eli meriteiden sääntöihin 15 ja 16 (väistämisvelvollinen alus ja tämän toimenpiteet). Näitä sääntöjä rikottiin yhteensä 7 kertaa (5,1 %). Ohitukseen liittyvää sääntöä 13 sekä väistämiseen liittyvää sääntöä 17 (väistettävän aluksen toimenpiteet) rikottiin yhteensä kaksi kertaa.

GOFREP

Helsinki Trafficin valvonta-alueelta kirjattiin yhteensä 57 rikkomusta, joista 49 lähetettiin alusten lippuvaltioille tiedoksi tai tutkittavaksi. Luku on hieman laskenut parina edellisenä vuonna. Alueella raportoitiin 32 meriteiden säännön 10 rikkomusta (56,1 %), joista yleisimmin kyseessä oli ajaminen liikennejakovyöhykkeelle. Väistämissääntöihin (säännöt 15 ja 16) liittyviä rikkeitä kirjattiin 4 kpl (7 %).

ÅTSS

Åland Sea Trafficin valvonta-alueelta tehtiin kaiken kaikkiaan 80 raporttia, joista 57 kpl lähetettiin edelleen alusten lippuvaltioille tiedoksi tai tutkittavaksi. Kun vuonna 2015 tältä alueelta lähetettiin lippuvaltioille 62 raporttia, voidaan todeta, että tältä osin on pysytty samoissa raporttimäärissä. Tälläkin alueella suurin osa raporteista koski säännön 10 rikettä, 74 kpl (92,5 %). Lähes kaikki näistä koskivat säännön kohtia ajaminen kaistan yleistä kulkusuuntaa vastaan, ajaminen liikennejakovyöhykkeelle tai -linjalle) ja/tai saapuminen liikennekaistalle.

Poikkeamaraportit

Poikkeamaraportteja Helsinki Trafficin ja Åland Sea Trafficin valvonta-alueilta tehtiin vuonna 2016 yhteensä 42 kpl. Vuoden 2015 alusta alusliikenneohjaajia ohjeistettiin raportoimaan kaikki näiden alueiden poikkeamat, kun aiemmin niitä on raportoitu epäsäännöllisesti. Johtuen poikkeaminen lyhyestä aikajaksosta seurannasta, kunnollista ja luotettavaa poikkeamatietoa näiltä alueilta ei vielä ole ehtinyt kertymään. Molemmilla alueilla ehdottomasti suurin osuus raporteista liittyi kone- ja teknisiin vikoihin, joita oli yhteensä 33 kpl (78,6 %).

 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös