Merionnettomuudet 2016

12.07.2017

Merionnettomuudet 2016

Vuonna 2016 tilastollisesti paljon onnettomuuksia

Merenkulussa sattui viime vuonna varsin paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia. Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuustilanne on hyvä.

Trafi pitää yllä tilastoa suomalaisille aluksille sekä Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista. Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Vuoden 2016 aikana Trafin tietoon tuli 41 Suomen aluevesillä tapahtunutta onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtui niin ikään viime vuoden aikana 41 onnettomuutta, joista osa sattui Suomen aluevesillä.

Onnettomuudet ovat lisääntyneet vuodesta 2015, vaikka satamakäyntien tai suomalaisten alusten määrät eivät ole merkittävästi muuttuneet tarkastelujaksolla. Vuonna 2015 suomalaisiin satamiin tehtiin 33 008 satamakäyntiä ja viime vuonna 33 040 satamakäyntiä*. Suomen alusrekisterissä oli vuoden 2015 marraskuun lopussa 1241 alusta ja viime vuoden marraskuun lopussa 1257 alusta.

* Marras- ja joulukuun 2016 osalta satamakäyntien määrä perustuu arvioon

 

 

Suomalaisten alusten osuus Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista vuonna 2016 oli 88 %. Osuus on noussut edellisestä vuodesta. Vuonna 2015 osuus oli 68 %.

Vesiliikenteessä kuolleiden määrä vuoden 2016  ennakkotiedon perusteella on 48. Viime vuoteen verrattuna sisävesialueilla menehtyneiden määrä on kaksinkertaistunut. Erityisen synkältä tilastot näyttävät Kymijoen vesistön osalta, jossa viime vuonna menehtyneitä oli vertailuajankohtana 3 ja nyt määrä on 15.

Vuoden 2016 veneilykausi oli samanlainen verrattuna aikaisempiin vuosiin. Veneilyn turvallisuustrendi on ollut myönteinen ja suomalaisten veneilytaidot ovat pääsääntöisesti hyvällä mallilla. Veneilijöiden navigointitaidot ja vesiliikenteen väistämissääntöjen osaaminen ovat puhuttaneet etenkin kauppa-alusten kohtaamisissa myös aikaisempien vuosien tapaan.

Veneilijän olisi hyvä tuntea väistämissäännöt sekä osata navigoinnin perusteet. Väistämissäännöt löytyvät Trafin sivuilta  http://www.trafi.fi/veneily/tiedot_ja_taidot/vaistamissaannot

Lisätietoa veneilykoulutuksesta löytyy Trafin sivuilta http://www.trafi.fi/veneily/tiedot_ja_taidot/koulutus
 

 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös