Merionnettomuudet Q1 2017

12.07.2017

Merionnettomuudet Q1 2017

Alkuvuodesta 2017 ei säästytty onnettomuuksilta

Merenkulussa sattui alkuvuonna lukumääräisesti paljon onnettomuuksia, mutta ne eivät olleet vakavia. Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää hyvänä, mutta verrattuna aiempien vuosien vastaaviin lukemiin, onnettomuuksien lukumäärä on ollut kasvava.

 

 

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana Trafin tietoon tuli 12 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Vastaavana aikana viime vuonna sattui 3 onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 7, joista kaikki sattuivat Suomen vesialueilla. Satamakäyntien tai suomalaisten alusten määrät eivät ole merkittävästi muuttuneet tarkastelujaksolla.

Talviajan onnettomuuksien määrää on usein selitty vaikeilla jääolosuhteilla, jolloin pieniä onnettomuuksia sattuu jäämurron yhteydessä. Kulunut talvi on kuitenkin ollut tavanomainen jäänmurron yhteydessä sattuneiden onnettomuuksien suhteen.

Onnettomuuksien määrän kasvua voi selittää myös parantunut raportointiaktiivisuus. Laivoilta ja varustamoista raportoidaan Trafille yhä enemmän myös pieniä onnettomuuksia, jolloin raporttien määrän  kasvu kertoisi turvallisuuskulttuurin myönteisestä kehittymisestä.

Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös