Merionnettomuudet Q2 2017

12.07.2017

Merionnettomuudet Q2 2017

Merenkulun turvallisuuden tila Suomen aluevesillä ja suomalaisilla aluksilla on viime vuosina ollut hyvä ja vakaa. Vakavia merionnettomuuksia ei vuoden 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana sattunut.

Tämän vuoden aikana suomalaisia aluksia ei ole pysäytetty satamavaltiotarkastuksissa. Suomalaisiin aluksiin on kohdistunut tarkastuksia suhteessa saman verran kuin edellisinä vuosina. Suomi kuuluu Paris MoU:n virallisella listalla parhaiden eli valkoisten lippuvaltioiden joukkoon. Sijoituksemme on eri lippuvaltioiden välisessä vertailussa vuonna 2016; 18. Sijoitus on heikentynyt muutaman sijan viime vuodesta.

 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on vastaanottanut tammi-kesäkuun aikana 20 merionnettomuusilmoitusta. Lukuun sisältyy suomaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet Suomen aluevesillä sekä ulkomailla. Lisäksi lukuun sisältyy ulkomaalaisille tapahtuneet onnettomuudet Suomen aluevesillä. Edellisen viiden vuoden aikana merionnettomuuksien määrä tammi-kesäkuussa ovat vaihdelleet 13-24 välillä. Tähän mennessä onnettomuudet ovat olleet vakavuudeltaan lieviä eikä ihmishenkiä tai loukkaantumisia ole tapahtunut onnettomuuksien seurauksena.  Kokonaisuutena suomalaisen merenkulun turvallisuuden tilaa voidaan pitää vakaana ja hyvänä.

Vuoden 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana Trafin tietoon tuli 18 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta. Vastaavana aikana viime vuonna sattui 11 onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 10 (2016 tammi-kesäkuu 8 onnettomuutta). Satamakäyntien tai suomalaisten alusten määrät ovat hiukan nousseet tarkastelujaksolla.

Onnettomuuksia suomalaisille aluksille ulkomailla tapahtui Trafiin tulleen tiedon mukaan vain 2 kappaletta. Edellisen viiden vuoden vaihteluväli on ollut 1-5 onnettomuutta.

Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

 

Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös