Suomalaisille aluksille vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Suomalaisille aluksille vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

Vuonna 2016 Suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista onnettomuusluokittain tarkasteltuna 44 % oli alusten karilleajoja tai pohjakosketuksia. Tämä osuus on hiukan pienentynyt viime vuodesta. Onnettomuuksista 15 % oli kosketuksia tai törmäyksiä laitureihin tai muihin kiinteisiin kohteisiin ja 12 % alusten yhteentörmäyksiä.

Aluksille tapahtuneiden konevaurioiden osuus on laskenut seitsemän prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2015, mikä on positiivinen asia, sillä niiden määrä aikaisempina vuosina oli noussut vähitellen huolestuttaviin lukemiin.

Onnettomuustutkintakeskuksella on parhaillaan käynnissä teematutkinta alusten sähkönjakeluhäiriöistä. Teematutkinta päättyy 31.1.2017. Teematutkinnan tuloksien avulla pyritään ennaltaehkäisemään sähköhäiriöitä tulevaisuudessa. Sähköhäiriöt (black-out) ovat yleinen syy alusten karilleajoihin ja pohjakosketuksiin.

Suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista alusluokittain tarkasteltuna eniten onnettomuuksia tapahtui matkustaja-aluksille (37 %) ja toiseksi eniten ro-ro matkustaja-aluksille (17 %). Useimmiten matkustaja-alukset olivat kotimaan liikenteen matkustaja-aluksia. Pääsääntöisesti nämä onnettomuudet olivat vaikutuksiltaan vähäisiä pohjakosketuksia tai törmäyksiä laituriin. Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö niihin tulisi suhtautua vakavasti. Pieniltä kotimaanliikenteen aluksilta ei vaadita turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Voisi olla kuitenkin järkevää hyödyntää turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja kehittää kotimaanliikenteen alusten turvallisuuskulttuuria.

Näihin asioihin paneuduttiin SeaSafety- hankkeessa, jossa Työterveyslaitos, varustamot ja viranomaiset testasivat uusia työkaluja turvallisuusjohtamiseen. Nämä työkalut on koottu varustamoille suunnattuun Turvallisesti merellä –oppaaseen. Opas on ladattavissa täältä: http://www.julkari.fi/handle/10024/131788

Suomen matkustajalaivayhdistys, johon suuri osa kotimaan matkustaja-alusvarustamoista kuuluu, oli mukana hankkeessa. Hanke päättyi vuoden 2016 lopussa.

Turvallisuustyössä avainasemassa ovat kaikki merenkulun toimijat, niin varustamot, satamaoperaattorit, telakat ja viranomaiset kuin jokainen merenkulkija. Yhtenä SeaSafety-hankkeen ehdotuksena on perustaa merenkulun toimialalle verkosto, jossa merenkulun toimijoiden vuoropuhelua voisi jatkaa.

Vuonna 2016 Trafi rahoitti yhdessä Työsuojelurahaston kanssa merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittämishanketta.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös