Suomalaisten alusten katsastukset 2016

12.07.2017

Suomalaisten alusten katsastukset 2016

Aluksen katsastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että aluksen rakenne, koneisto ja varustus ovat aluksen turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten mukaisia. Katsastuksessa varmistutaan myös siitä, että alus on aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten mukainen. Lisäksi katsastuksessa varmistutaan siitä, että aluksella on merityöyleissopimuksessa tarkoitettu merityösertifikaatti.

Saatavilla olevan tiedon perusteella Trafi tai sen valtuuttama toimija tekivät yhteensä 2460 erityyppistä alusten katsastusta, siihen liittyvää toimenpidettä tai muuta toimenpidettä vuonna 2016. Muut toimenpiteet ovat pääsääntöisesti joko auditointeja tai todistusasiakirjoihin liittyviä toimenpiteitä. Näistä varsinaisia erityyppisiä katsastuksia oli 1663 kappaletta. Katsastetuista aluksista 46 % oli lastialuksia, 30 % matkustaja-aluksia sekä ro-ro-matkustaja-aluksia, 7 % proomuja ja 9 % vuokraveneitä.

Vuoden 2016 alusten katsastukset jaetaan kahteen eri luokkaan, alle 24 m aluksiin ja yli 24 metrin aluksiin. Katsastushuomautukset yli 24 m pitkissä aluksiin tehdään Thetis -koodin mukaan ja ovat näin ollen vertailukelpoisia kansainvälisesti. Pääsääntöisesti nämä alukset katsastetaan ulkomaanliikenteeseen. Alle 24 m alukset, jotka ovat pääsääntöisesti kotimaanliikenteen aluksia, käytetään omaa tarkastuspöytäkirjaa.

Suurimmat puutteet yli 24 m pituisissa aluksissa kohdistuivat aluksen todistuskirjoihin 27 %, palontorjuntaan ja – turvallisuuteen 25 % sekä hengenpelastuslaitteisiin 19 %.

Suurimmat puutteet alle 24 m pituisissa aluksissa kohdistuivat hengenpelastuslaitteisiin (pelastusrenkaat ja pelastusliivit) 41 %, aluksen laiva-apteekkiin / ensiaputarvikkeisiin 24 % sekä radiolaitteisiin 21 %.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös