Suomen aluevesillä vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

25.01.2017

Suomen aluevesillä vuonna 2016 tapahtuneet onnettomuudet onnettomuusluokittain ja alusluokittain

Suomen aluevesillä tapahtuneet onnettomuudet seuraavat vanhaa kaavaa. Suhteellisesti eniten Suomen aluevesillä tapahtui karilleajoja ja pohjakosketuksia. Kosketusten ja törmäysten määrässä on tapahtunut lisäystä. Osumia olivat saaneet laiturit kuten merimerkitkin.

Onnettomuustutkintakeskus aloitti vuonna 2016 tutkinnan Suomenlinnan lautan ja purjeveneen yhteentörmäyksestä Eteläsatamassa, Helsingissä 2.9.2016. Suomenlinnan lautta törmäsi purjeveneeseen Ryssänsaaren ja Katajanokanluodon välissä. Purjeveneessä ollut henkilö loukkaantui törmäyksessä. Suomenlinnan lautta kuuluu ro-ro matkustaja-aluksiin, joilla vuoden 2016 aikana sattui toiseksi eniten onnettomuuksia suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista.

Liikenneviraston arvion mukaan Suomen VTS -keskukset ehkäisivät omalla toiminnallaan seitsemän alusten mahdollista karilleajoa vuonna 2016.

Alusluokittain tarkasteltuna suhteelliset osuudet muuttuivat vuonna 2016 verrattuna aiempiin vuosiin. Eniten onnettomuuksia tapahtui matkustaja-aluksille (34%). Aikaisempina vuosina eniten onnettomuuksia on ollut kuivalasti / kappaletavara-aluksilla. Toiseksi eniten onnettomuuksia Suomen aluevesillä sattui ro-ro matkustaja-aluksille. Kuivalastialusten onnettomuuksien osuus laski edellisvuoteen verrattuna 34 prosentista 10 prosenttiin.

Trafin näkemyksen mukaan suuri osa onnettomuuksista johtui puutteellisesta tilannetietoisuudesta aluksilla. ”Tilannetietoisuudella tarkoitetaan sitä, että tiedetään mitä ympärillä tapahtuu. Pystytään ennakoimaan tulevia tilanteita ja nähdään, miten ne tulevat muuttumaan, kun tilanne kehittyy eteenpäin”. Heikentyneen tilannetietoisuuden taustalla voi olla monia eri syitä kuten väsymys, mieliala, työkuorma tai puutteellinen kommunikaatio. Jotta onnettomuuksien määrä saadaan vähentymään, esimerkiksi näihin asioihin olisi syytä kiinnittää huomioita.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös