VTS-poikkeamaraportointi 2015

06.04.2016

VTS-poikkeamaraportointi 2015

Vuonna 2015 raportoitiin yhteensä 161 poikkeamaa Suomen kaikilla seitsemällä VTS- alueella.

Kuten aikaisempinakin vuosina, niin vuonna 2015 raportoitiin määrällisesti eniten kone- ja teknisistä vioista (50 kpl) sekä blackouteista (7 kpl), yhteensä 57 kpl/35,4 %. Verrattuna edellisvuoden lukemiin niitä oli määrällisesti vähemmän, mutta prosenttiosuus kaikista raporteista pysyi samalla tasolla (2014 64 kpl/35,4 %).

Navigoinnista väyläalueen ulkopuolella raportoitiin 19 kertaa (11,8 %). Tämän kategorian raporttimäärä on kaksinkertaistunut vuoden 2014 määrästä ja melkein kaikki raportit on kirjoitettu joko Archipelago VTS:n tai Bothnia VTS:n alueella. Kasvanutta raporttimäärää saattaa selittää se, että hyvin monella aluksella on tapana oikoa Raahen ulostuloväylältä etelään jo ennen väyläalueen mutkaa ja koska tämä on niin yleistä, alusliikenneohjaajien näkemys raportoinnin tarpeesta saattaa vaihdella. Raporttien perusteella asiaan on yritetty saada muutosta ehdottamalla väyläalueen mutkaan uutta poijua. Tiedossa on myös aluksia, jotka ajavat tietoisesti väyläalueen ulkopuolella VTS:n huomautuksista huolimatta, osasta näistä on kirjoitettu useampi raportti.

Lippuvaltioittain tarkasteltuna ehdottomasti suurimman ryhmän muodostivat suomalaiset alukset, 48 kpl (29,8 %), mikä selittynee luonnollisesti sillä, että Suomen vesillä ajaa paljon Suomen lipun alla seilaavia aluksia. Toiseksi suurin ryhmä olivat hollantilaiset alukset yhteensä 23 raportilla (14,3 %) ja kolmanneksi suurin ryhmä Antiguan ja Barbudan lipun alla seilaavat alukset yhteensä 17 raportilla (10,6 %).

Kaikkien raporttien yhteenlaskettu määrä oli pienempi kuin parina aikaisempana vuotena. 2013 raporttimäärä oli 189 kpl, 2014 181 kpl ja nyt 2015 161 kpl. Verrattuna siis edelliseen vuoteen VTS -poikkeamaraporttien kokonaismäärä oli laskenut 20 raportin verran. Raporttimääriin vaikuttavat monet seikat, kuten muutokset alusliikennemäärissä, VTS:n mahdollinen proaktiivinen vaikutus tiettyjen tapahtumien esiintymiseen, tiedonkulku VTS- keskukseen tai puhdas sattuma.  Raporttien määrää laskee myös se, että GOFREP- ja ÅTSS- alueiden poikkeamat on nyt tilastoitu muualle kuin VTS- tilastoihin.

Edellinen juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös