VTS-poikkeamaraportointi 2016

12.07.2017

VTS-poikkeamaraportointi 2016

Vuonna 2016 raportoitiin yhteensä 148 poikkeamaa Suomen kaikilla seitsemällä VTS- alueella.

Kuten aikaisempinakin vuosina, niin vuonna 2016 raportoitiin määrällisesti eniten kone- ja teknisistä vioista (61 kpl) mukaan lukien blackout -tilanteet (4 kpl), yhteensä 65 kpl/43,9 %. Verrattuna edellisvuoden lukemiin niitä oli määrällisesti enemmän ja prosenttiosuus kaikista raporteista kasvoi 8,5 prosenttiyksikköä (2015 50kpl/35,4 %).

Mahdollisia karilleajon estoja raportoitiin 10 kertaa (6,8 %). Navigoinnista väyläalueen ulkopuolella raportoitiin 9 kertaa (6,1 %). Tämän kategorian raporttimäärä on puolittunut vuoden 2015 määrästä ja melkein kaikki raportit on kirjoitettu joko Archipelago VTS:n tai Bothnia VTS:n alueella.

Lippuvaltioittain tarkasteltuna ehdottomasti suurimman ryhmän muodostivat suomalaiset alukset, 48 kpl (32,4 %), mikä selittynee luonnollisesti sillä, että Suomen vesillä ajaa paljon Suomen lipun alla seilaavia aluksia. Suomalaisten alusten osuus oli hieman kasvanut viime vuodesta. Toiseksi suurin ryhmä olivat hollantilaiset alukset yhteensä 22 raportilla (14,9 %) ja kolmanneksi suurin ryhmä Kyproksen lipun alla seilaavat alukset yhteensä 10 raportilla (6,8 %).

Kaikkien raporttien yhteenlaskettu määrä oli pienempi kuin muutamana aikaisempana vuotena. 2013 raporttimäärä oli 189 kpl, 2014 181 kpl, 2015 161 kpl ja nyt vuonna 2016 niitä oli 148 kpl. Verrattuna edelliseen vuoteen VTS -poikkeamaraporttien kokonaismäärä oli laskenut 13 raportin verran. Raporttimääriin vaikuttavat monet seikat, kuten muutokset alusliikennemäärissä, VTS:n mahdollinen proaktiivinen vaikutus tiettyjen tapahtumien esiintymiseen, tiedonkulku VTS- keskukseen tai puhdas sattuma.  Raporttien määrää laskee myös se, että GOFREP- ja ÅTSS- alueiden poikkeamat on nyt tilastoitu muualle kuin VTS- tilastoihin.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös