Ratatöiden turvallisuus

16.08.2016

Ratatöiden turvallisuus

Ratatöiden ja junaliikenteen turvallinen yhteensovittaminen on ollut rautateiden keskeisimpiä turvallisuushaasteita jo vuosien ajan. Vuonna 2015 ratatöihin liittyviä poikkeamia raportoitiin Liikennevirastolle yhteensä 332 kappaletta. Raportoitujen poikkeamien määrä on noin 50 % suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna. Kasvun taustalla saattaa olla poikkeamien määrän todellinen lisääntyminen, mutta myös parantunut raportointiaktiivisuus.

Liikenneviraston seurannan perusteella yleisimpiä ratatyöhön liittyviä turvallisuuspoikkeamia olivat työmaan aiheuttamat vauriot radan rakenteissa, joita tapahtui 119 kappaletta vuonna 2015. Seuraavaksi yleisimmät ratatyöhön liittyvät turvallisuuspoikkeamatyypit olivat muu toiminta radanpidon turvallisuusohjeiden vastaisesti (62), työskentely ilman ratatyölupaa (41), ratatyöalueen luvattomat ohitukset (36) ja tilanteet, joissa työmaan kone tai muu materiaali oli liian lähellä liikennöityä rataa (24).

Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä ratatöihin liittyvistä vaaratilanteista vuonna 2015. Haapamäellä 8.5.2015 radan huoltotietä tasaamassa olleen kaivinkoneen kuljettaja unohti saamansa ohjeet ja käänsi koneen puomin radan päälle juuri ennen kyseistä paikkaa lähestynyttä junaa. Juna oli vaarassa törmätä kaivinkoneen kauhaan, mutta törmäystä ei kuitenkaan tapahtunut. Pulsan liikennepaikalla tehtiin vaihdehuoltoa 23.6.2015. Liikenteenohjaus oli kuitenkin erehdyksessä suojannut ratatyön Raipon liikennepaikalle. Virheen johdosta tavarajuna pääsi ajamaan työalueelle, mutta onnettomuutta tilanteesta ei seurannut. Niiralassa 3.7.2015 oli työryhmä tekemässä turvalaitehuoltoa ilman ratatyölupaa. Huollon jälkeen turvalaitteisiin jääneen virhetilanteen, johdosta Niiralan raiteella ollut vaunukalusto ei näkynyt liikenteenohjauksessa. Veturi ohjattiin kyseiselle raiteelle, mutta törmäystä ei tapahtunut. Lieksassa 17.9.2015 ratatyölupa oli myönnetty Lieksan liikennepaikalle, mutta työryhmä lähti ilman lupaa liikennepaikan ulkopuolelle Vuonislahden suuntaan. Samanaikaisesti tavarajuna lähestyi kyseistä rataosaa. Liikenteenohjaajan havaittua tilanteen, juna pysäytettiin ja törmäykseltä vältyttiin.

Vuonna 2016 ratatöiden turvallisuudessa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. 3.2.2016 kaapelinäyttöä tehnyt ratatyöntekijä loukkaantui vakavasti törmäyksessä junaan. Kaapelinäyttötyössä ei noudatettu asianmukaisia turvajärjestelyjä. Riihimäellä 28.7.2016 tavarajuna oli lähellä törmätä kaivinkoneen kauhaan, kun viereisellä raiteella ratatöissä olleen kaivurin kauha oli kääntynyt junan eteen.

Yhteisiä syytekijöitä useiden ratatöiden turvallisuuspoikkeamien taustalla ovat puutteet osaamisessa ja kehittymätön turvallisuuskulttuuri. Osaamisen puutteet johtavat virheellisiin työtapoihin ja heikko turvallisuuskulttuuri aiheuttaa mm. ohjeiden laiminlyöntiä ja virheellisten toimintatapojen hyväksyntää. Keskeisenä taustatekijänä ratatöiden turvallisuusongelmien taustalla on viime vuosina rataurakoinnissa tapahtunut muutos, jonka myötä pääurakoitsijat teettävät yhä suuremman osan töistä aliurakoitsijoilla ja vuokratyövoimalla. Turvallisuuspoikkeamista on nähtävissä, että aliurakoitsijoilla ja vuokratyövoimalla on puutteita turvallisuuskulttuurissa, osaamisessa ja rautatiejärjestelmän kokonaisuuden hahmottamisessa. Kehitettävää on kuitenkin myös alan vakituisten toimijoiden osaamisessa ja turvallisuuskulttuurissa.

Ratatöiden turvallisuuden kehittämisessä on havaittavissa positiivisiakin merkkejä, kuten hyvien käytäntöjen jakamisen lisääntyminen ja hyvien suoritusten palkitseminen. Liikennevirasto on havainnut omavalvonnassaan myös ratatyöilmoitusten laadun parantuneen. Liikennevirasto on tehnyt yhdessä sopimuskumppaneidensa kanssa määrätietoista työtä ratatyöturvallisuuden kehittämiseksi viime vuosina. Viimeaikaisista kehityshankkeista mainittakoon ratafoorumi-yhteistyöryhmän perustaminen ja ratateknisen oppimiskeskuksen rakentamisen suunnittelu. Liikennevirasto perusti ratafoorumin yhdessä Infra Ry:n kanssa lisätäkseen keskustelua rautatiealan eri toimijoiden välillä ja mahdollistaakseen eri osapuolten näkökulmien huomioimisen mm. turvallisuuden kehittämisessä. Kouvolaan perustettavan ratateknisen oppimiskeskuksen avulla on tarkoitus kouluttaa radan rakentamisen ja ylläpidon ammatteja monipuolisen harjoittelualueen avulla. Koulutusympäristössä pystytään myös harjoittelemaan liikenteenohjauksen ja ratatyön yhteistyötä. Koulutus alueella on tarkoitus käynnistää vuoden 2017 aikana.

Edellinen juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös