Tasoristeysturvallisuus

12.09.2017

Tasoristeysturvallisuus

Vuonna 2016 tapahtui 30 tasoristeysonnettomuutta. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli seitsemän henkilöä ja loukkaantui vakavasti kaksi henkilöä. Tasoristeysonnettomuuksien vuosittaisessa määrässä on havaittavissa selkeä laskeva trendi. Vuosina 2013–2016 tasoristeysonnettomuuksien määrä on vaihdellut 30 ja 36 välillä. 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä tasoristeysonnettomuuksia tapahtui keskimäärin hieman yli 50 vuosittain.

Tasoristeysonnettomuuksien määrän vähenemisestä huolimatta ne ovat edelleen yksi rautateiden suurimmista riskeistä. Suomessa rautateillä tapahtuvista merkittävistä onnettomuuksista tasoristeysonnettomuudet ovat selvästi yleisimpiä. Tasoristeysonnettomuudet aiheuttavat yli puolet rautatieonnettomuuksissa tapahtuvista kuolemantapauksista. Materiaali- ja henkilövahinkojen lisäksi tasoristeysonnettomuuksista aiheutuu häiriötä liikenteen sujuvuudelle. Tasoristeysonnettomuus voi aiheuttaa myös junan suistumisen.

Vuoden 2016 tasoristeysonnettomuuksista kuusi luokitellaan merkittäviksi onnettomuuksiksi. Näissä onnettomuuksissa kuoli yhteensä 7 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 2 henkilöä. Myös tasoristeysonnettomuuksissa vuosittain tapahtuvien vakavien henkilövahinkojen määrässä on havaittavissa laskeva trendi. Vuonna 2016 tasoristeysonnettomuuksissa kuolleiden määrä oli suurempi kuin viime vuosina tavallisesti, mutta tämä selittynee lähinnä satunnaisvaihtelulla. Kaikki kuusi merkittävää onnettomuutta tapahtuivat varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä. Vuosien 2007–2016 aineiston perusteella noin joka viides tasoristeysonnettomuus johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

Viime vuosina tapahtuneista tasoristeysonnettomuuksista vakavin tapahtui 22.2.2016 Siilinjärvellä[1]. Onnettomuudessa juna törmäsi 134 km/h nopeudella henkilöautoon. Onnettomuudessa menehtyi kaikki auton kyydissä olleet kolme henkilöä. Myös veturin etuteli suistui kiskoilta onnettomuuden seurauksena seuraavan tasoristeyksen kannen takerruttua veturin alle. Henkilöauton kuljettaja ei ilmeisesti ollut havainnut lähestyvää junaa ja ajoi varoituslaitteettomaan tasoristeykseen pysähtymättä. Näkyvyys junan tulosuuntaan oli tasoristeyksessä huono. Auton tulosuunnassa tasoristeystä ennen on ylämäki, jossa kuljettaja liukkaalla kelillä välttää pysähtymistä. Kyseinen tasoristeys on sittemmin poistettu.

Keskeisin syy tasoristeysonnettomuuksien pienenemiseen on tasoristeysten määrän väheneminen. Vuonna 1975 valtion rataverkolla oli lähes 8 000 tasoristeystä. Vuoden 2016 lopussa tasoristeyksiä oli valtion rataverkolla 2778. Kymmenen viime vuoden aikana tasoristeysten määrä valtion rataverkolla on vähentynyt lähes tuhannella. Vuonna 2016 valtion rataverkolta ja yksityisraiteilta poistettiin yhteensä 34 tasoristeystä. Pitkään tasoristeyksiä poistettiin lähinnä vain siellä, missä rataa perusparannettiin esimerkiksi nopeuden nostamiseksi. Tavoitteena on, että vaarallisimpia tasoristeyksiä voitaisiin jatkossa poistaa riskiarvion perusteella valikoiden.

Liikennevirasto sai vuonna 2016 valmiiksi uudet tasoristeyksiä koskevat toimintalinjaukset, joiden tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen.  Toimintalinjat ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Toimintalinjoihin on kirjattu toimenpiteitä tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Näistä keskeisimpiä on tasoristeysten poistaminen ja jäljelle jäävien tasoristeysten turvallisuuden parantaminen mm. kustannustehokkaiden huomiolaitosten käyttöönottoa edistämällä. Muita toimintalinjoihin kirjattuja toimenpiteitä ovat mm. tasoristeysturvallisuuden parantamiseen tähtäävän yhteistyöryhmän perustaminen sekä toistuvat turvallisuuskampanjat.

Trafi järjesti Helsingissä kesäkuussa 2016 kansainvälisen tasoristeysturvallisuutta käsitelleen konferenssin (Global Level Crossing Safety Symbosium, GLXS). Konferenssissa alan asiantuntijat esittelivät tutkimustuloksia ja uusimpia innovaatioita tasoristeysturvallisuus teeman ympäriltä. Konferenssin keskeisiä havaintoja oli, että tasoristeysturvallisuuden kehittyminen on maailmalla hidastunut. Haasteita turvallisuuden kannalta ovat muun muassa se, että ajoneuvojen kuljettajat eivät koe tasoristeyksen ylittämistä vaaralliseksi ja saattavat olla tarkkaamattomia ajaessaan. Ratkaisuina tasoristeysturvallisuuden edelleen kehittämiseksi esitettiin esimerkiksi viranomaisten välisen yhteistyön parantamista, uusien teknisten huomiolaitteiden käyttöönottoa, tasoristeysten näkeminen parantamista sekä turvallisuuskampanjoita.

 

[1] Tasoristeysonnettomuus Siilinjärvellä 22.2.2016. Onnettomuustutkintakeskus. Raportti alustavasta tutkinnasta: R2016-E2. <www.turvallisuustutkinta.fi> Haettu 8.6.2017.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös