Tasoristeysturvallisuus

25.08.2016

Tasoristeysturvallisuus

Tasoristeysonnettomuudet ovat Suomessa tapahtuvista rautateiden merkittävistä onnettomuuksista yleisin onnettomuustyyppi. Rautatieonnettomuuksissa tapahtuvista vakavista henkilövahingoista tasoristeysonnettomuudet aiheuttavat noin 50 %.

Vuonna 2015 Suomessa tapahtui 36 tasoristeysonnettomuutta. Tasoristeysonnettomuuksien kokonaismäärässä on havaittavissa laskeva trendi. Vuosina 2001–2010 tasoristeysonnettomuuksia tapahtui keskimäärin 50 vuosittain, mutta viime vuosina tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vähemmän kuin 37 vuodessa.

Vuonna 2016 on tapahtunut 23 tasoristeysonnettomuutta elokuun puoleenväliin mennessä. Tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut siis samaan tahtiin kuin edellisinä vuosinakin. Vuoden 2016 tasoristeysonnettomuuksissa on kuollut jo viisi henkilöä. Korkeaa kuolonuhrien määrää selittää Siilinjärvellä 22.2.2016 tapahtunut poikkeuksellisen vakava tasoristeysonnettomuus, jossa menehtyi kolme henkilöä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2015 tapahtuneista 36 tasoristeysonnettomuudesta 10 luokitellaan merkittäväksi onnettomuudeksi. Näissä onnettomuuksissa kuoli yhteensä kuusi henkilöä ja loukkaantui vakavasti kuusi henkilöä. Sekä kuolleiden että vakavasti loukkaantuneiden määrät olivat viime vuosien keskiarvoja korkeammat, joten voidaan todeta vuoden 2015 tasoristeysonnettomuuksien olleen seurauksiltaan tavallista vakavampia. Vuosina 2010–2014 tasoristeysonnettomuuksissa on kuollut keskimäärin neljä ja loukkaantunut vakavasti keskimäärin kolme henkilöä vuodessa. Tasoristeysonnettomuuksissa vuosittain tapahtuvien henkilövahinkojen määrät vaihtelevat satunnaisvaihtelun seurauksena, joten yksittäisen vuoden perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Pidemmän aikavälin tarkastelussa tasoristeysonnettomuuksissa vuosittain kuolleiden määrässä on havaittavissa laskeva trendi, mutta vakavasti loukkaantuneiden määrä vaikuttaisi pysyvän ennallaan.

Tyypillisesti tasoristeysonnettomuudesta ei aiheudu henkilövahinkoja junassa oleville henkilöille. Vuonna 2015 kuitenkin yksi veturinkuljettaja loukkaantui vakavasti onnettomuuden seurauksena matkustajajunan törmättyä 21-tonnia painavaan traktoridumpperiin Kokemäellä 6.2.2015. Myös traktoridumpperin kuljettaja loukkaantui vakavasti onnettomuudessa.

Kaikki kymmenen vakavaan henkilövahinkoon vuonna 2015 johtanutta tasoristeysonnettomuutta tapahtuivat varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä. Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin kuolemaan johtaneiden tasoristeysonnettomuuksien eroja sekä varoituslaitteettomissa ja varoituslaitteella varustetuissa tasoristeyksissä Suomessa vuosina 1991–2011(1) .Tutkittavina olleina vuosina 78 % tasoristeyksissä tapahtuneista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä. Tutkimuksen mukaan yleisin syytekijä varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä tapahtuneissa onnettomuuksissa oli ajoneuvon kuljettajan puutteellinen havainnointi ja toiseksi yleisin syytekijä oli tasoristeyksen aiheuttaman riskin puutteellinen huomiointi ajotavassa. Varoituslaitteella varustetuissa tasoristeyksissä yleisin syytekijä oli ajoneuvon kuljettajan riskikäyttäytyminen. Lähes yhtä yleisiä syytekijöitä varoituslaitteella varustetuissa tasoristeyksissä olivat ajoneuvon kuljettajan puutteellinen havainnointi ja tasoristeyksen aiheuttaman riskin puutteellinen huomiointi ajotavassa. Vaikuttaisikin siltä, että varoituslaitteella varustetuissa tasoristeyksissä tapahtuvien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustalla on melko usein ajoneuvon kuljettajan tietoista riskinottoa. Varoituslaitteettomien tasoristeysten vaarallisuutta korostavia tekijöitä ovat tutkimuksen mukaan huonot näkemät sekä korkeat nopeusrajoitukset tiellä ja rautatiellä.

Suomessa tasoristeysten turvallisuutta on pyritty parantamaan poistamalla tasoristeyksiä sekä varustamalla tasoristeyksiä varoituslaitoksilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtion rataverkolta on poistettu noin tuhat tasoristeystä. Vuonna 2015 poistettiin 108 tasoristeystä ja vuoden 2015 lopussa tasoristeyksiä oli jäljellä 3276. Tasoristeyksistä 77 % oli varoituslaitteettomia. Perinteiset tasoristeysten varoituslaitteet ovat kalliita ja vaativat kytkennän sähköverkkoon toimiakseen. Viime vuosina Suomessa on testattu uudenlaista varoituslaitosta joka on perinteistä laitosta edullisempi ja saa virtansa aurinkokennoista. Näin varoituslaitos voidaan asentaa myös syrjäisille teille, joilla ei ole sähköverkkoa lähettyvillä.

1 S. Laapotti, Comparison of fatal motor vehicle accidents at passive and active railway level crossings in Finland, IATSS Research (2015). <http://dx.doi.org/10.1016/j.iatssr.2015.12.003>

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös