Vaihtotöiden turvallisuus

24.08.2016

Vaihtotöiden turvallisuus

Vaihtotyö on luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Vaihtotyötä voidaan veturien lisäksi tehdä mm. laskumäkityönä. Nykyisin vaihtotöistä suuri osa tehdään radio-ohjattujen veturien avulla. Vaihtotöissä tapahtuu junaliikennettä enemmän onnettomuuksia, mutta pienistä nopeuksista johtuen vaihtotyöonnettomuuksien seuraukset ovat tyypillisesti pieniä.

Tämän tarkastelun pohjana on pääosin VR-Yhtymä Oy:n tilasto vaihtotyöpoikkeamista. VR:n tilasto ei kata kaikkia vaihtotyöpoikkeamia, mutta se on tällä hetkellä kattavin tilasto vaihtotyöpoikkeamista Suomessa. Vaihtotyöpoikkeamien suuri määrä on pitkään ollut yhtenä keskeisinä huolen aiheena rautatieturvallisuudessa Suomessa. Vaihtotöiden turvallisuus on viime vuosina kehittynyt pikku hiljaa parempaan suuntaan, vaikka vaihtotyöonnettomuuksia edelleen melko paljon tapahtuukin. Sekä vaihtotyösuistumisten että -törmäysten määrä on ollut laskusuunnassa jo muutaman vuoden ajan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2015 vaihtotöissä tapahtui 73 törmäystä. Vuosina 2010 -2014 törmäysten määrä on vaihdellut 83 ja 119 välillä. Tyypillisesti törmäysten kohteena on päätepuskimet, vaunut sekä aukean tilan ulottuman sisään jätetyt esineet. Seurauksiltaan suuria vaihtotyötörmäyksiä ei vuonna 2015 tapahtunut. Siilinjärvellä tapahtui 3.5.2015 yksityisraiteella uhkaava törmäys kun vaihtotyöveturi törmäsi vaunuihin, joihin samaan aikaan kuormattiin fosforihappoa. Kuormauslaitteisto sai törmäyksestä pieniä vaurioita, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kolarissa 21.2. vaihtotyönä siirretty matkustajajunan runko törmäsi työntöliikkeessä vaunuihin. Törmäyksen voimasta kaksi vaunua suistui kiskoilta ja yksi vaunuissa sisällä olleista neljästä siivoojasta loukkaantui lievästi.

8.7.2016 tapahtunut törmäys ja siitä seurannut suistuminen johti suuronnettomuuden vaaraan Kotkan Mussalossa radio-ohjatun vaihtotyön työntöliikkeen mentyä liian pitkäksi. Kaksi teollisuusbensiiniä sisältävää säiliövaunua meni raidepuskimesta läpi ja suistui raiteelta. Toiseen säiliövaunuista tuli n. 25 senttiä syvä painauma. Suistumispaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan lämpökeskuksen tuottamat kipinät olisivat mahdollisesti sytyttäneet teollisuusbensiinin palamaan, mikäli vaunuun olisi tullut vuoto.

Vaihtotyössä tapahtuneiden suistumisten määrä pysyi jo toisena vuotena peräkkäin alhaisena aiempiin vuosiin nähden. Suistumisia tapahtui 67 kappaletta vuonna 2015. Tyypillisessä vaihtotyösuistumisessa tyhjän vaunun teli nousee kiskoilta urakiskoon tai ylikäytävään pakkautuneen lumen ja jään vuoksi.  Kaksi peräkkäistä melko leutoa ja vähälumista talvea selittääkin osin suistumisten alhaista määrää. Vaihtotyösuistumisia aiheutuu myös vaihteissa, raiteensuluissa ja huonokuntoisilla yksityisraiteilla.

Vaihtotöissä tapahtuneiden Seis-opasteen ohitusten määrä väheni kahteen edelliseen vuoteen verrattuna ja niitä tapahtui 42 vuonna 2015. Vaihtotöissä tapahtui 10 vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) liittyvää poikkeamaa vuonna 2015, mikä on selväsi edellisvuosien keskiarvoa vähemmän. Porvoossa 8.6.2015 tapahtui yksityisraiteella vaunun purun yhteydessä kaasuvuoto, joka synnytti alueella kaasupilven ja aiheutti vaaraa henkilöstölle. Tilanteesta aiheutui palovammoja kahdelle yksityisraiteen henkilöstön edustajalle.

VR:n henkilökunnalle ei tapahtunut vakavia loukkaantumisia vaihtotöissä vuonna 2015, mutta lieviä loukkaantumisia tapahtui kaksi.

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös