Automaattisten ajoneuvojen kokeilut, Q3/2017

12.09.2017

Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä yhdeksän liikenteen automaation tai palvelujen testialuetta ja -ympäristöä.

Lue lisää

Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat, Q3/2017

12.09.2017

Kuolemien ja loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,3 mrd € vuonna 2016.

Lue lisää

Rikkeet ja seuraamukset, Q3/2017

12.09.2017

Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt viime vuodet samana.Ylinopeudet vähenivät vuonna 2016.

Lue lisää

Tieverkon kunto, Q3/2017

12.09.2017

Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla. Maanteiden liikennesuoritteesta 29 % ajetaan ajosuunniltaan erotetuilla teillä. Vuonna 2016 liikennekuolemista 76 % ja loukkaantumisista 56 % tapahtui maanteillä.

Lue lisää