Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, Q3/2017

12.09.2017

Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin, Q3/2017

 

Vuonna 2016 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 256 henkilöä. Poliisin tietoon tulleita loukkaantumisia oli 5888. Kuolleista 59 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 % ja pyöräilijöiden 9 %.

Tieto vakavista loukkaantumisista on käytössä vasta vuosilta 2014 ja 2015. Tieto perustuu poliisin ja sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietojen yhdistelyyn. Vuonna 2015 poliisin tietoon tulleista loukkaantumisista vakavia oli 477 ja näistä loukkaantuneista 46 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Kun otetaan lisäksi huomioon ne vakavat loukkaantumiset, jotka eivät tulleet poliisin tietoon mutta löytyvät sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmästä, vakavasti loukkaantui 876 henkilöä vuonna 2015, ja näistä 31 % oli pyöräilijöitä ja 30 % henkilöauton käyttäjiä.

Poliisin tietoon tuli ennakkotietojen mukaan 5888 loukkaantumista tieliikenteessä vuonna 2016. Näistä loukkaantuneista 54 % oli henkilöauton käyttäjiä. Loukkaantumiset vähenivät edellisestä vuodesta.

Vuoden 2017 tammi-heinäkuussa henkilöauton käyttäjiä on ennakkotietojen mukaan kuollut kymmenen vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Mopoilijoita on loukkaantunut 90 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Liikennekuolemien jakautumisessa eri tienkäyttäjäryhmien kesken ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisinä viitenä vuotena, vaikka vuosien välillä onkin vaihtelua. Loukkaantumisista eniten ovat vähentyneet autolla liikkuvien sekä mopoilijoiden loukkaantumiset.

Ennakkotietojen mukaan kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli 73 henkilöä ja linja-autojen onnettomuuksissa 7 henkilöä vuonna 2016. Vastaavat loukkaantuneiden määrät olivat 381 ja 137 henkilöä. Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt 32 % viidessä vuodessa. Viime vuodet kuolleiden määrä on kuitenkin pysynyt samalla tasolla, 69–79 kuollutta vuodessa.

 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös