Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat, Q3/2017

12.09.2017

Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat, Q3/2017

Tieliikenneonnettomuuksien yksikköhintoja päivitettiin vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa. Tieliikennekuoleman yksikköarvo on tulosten mukaan 2,77 milj. euroa, vakavan loukkaantumisen yksikköarvo on 0,79 milj. euroa ja lievän loukkaantumisen yksikköarvo on 34 000 euroa (vuoden 2015 hinnoissa). Lievien ja vakavien loukkaantumisten painotettu yksikköarvo on 93 000 euroa

Näitä yksikköarvoja käyttäen kuolemien ja loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,3 mrd € vuonna 2016. Kustannus pieneni hieman edellisvuodesta, koska sekä kuolemat että loukkaantumiset vähenivät.

Yksikköarvoihin sisältyy sekä reaalitaloudellisia kustannuksia että yksilön hyvinvoinnin heikkenemisen arvostus muutettuna rahaksi. Reaalitaloudellisia kustannuseriä ovat mm. poliisin, pelastustoimen ja sairaanhoidon kustannukset, kuntoutus ja yksilön työpanoksen menetys. Yksilön aineellisen hyvinvoinnin menetyksen arvostus mittaa ansioiden ja kulutuksen menetystä ja yksilön aineettoman hyvinvoinnin menetys elämän ja terveyden arvostusta. Hyvinvoinnin menetyksen osuus liikennekuoleman yksikköarvosta on 94 % ja osuus loukkaantumisen yksikköarvosta 54 %.

Lisätietoa:

Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen. Kuolemat sekä vakavat ja lievät loukkaantumiset. 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös