Liikennesuoritteen kehitys, Q3/2017

12.09.2017

Liikennesuoritteen kehitys, Q3/2017

Vuonna 2016 autoilla ajettiin noin 50 mrd km. Tämä lukuarvo ei ole vertailukelpoinen vuoden 2015 tiedon, noin 55 mrd km, kanssa, koska laskentatapa on muuttunut. Maanteiden liikennesuorite kasvoi 0,9 % vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Tieto maanteiden liikennesuoritteesta perustuu liikennelaskentoihin ja on siksi varsin luotettava tieto. Maanteillä henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu liikennesuorite kasvoi 1 % ja kuorma-autojen liikennesuorite kasvoi 2 %.

Pääteillä liikenne on lisääntynyt vuoden 2017 alkupuolella. Heinäkuussa 2017 liikennemäärä oli 1,9 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja 2,3 % suurempi vuoden 2017 alussa. Raskaiden ajoenuvojen liikenne on kasvanut enemmän kuin henkilö- ja pakettiautoliikenne.

Liikenneviraston vuonna 2012 julkaiseman henkilöliikennetutkimuksen mukaan jalankulun ja pyöräilyn suoritteet ovat laskeneet kaikissa ikäryhmissä. Mopoikäisten ja hieman sitä nuorempien jalankulku ja pyöräily ovat vähentyneet kaikkein eniten. Henkilöliikennetutkimus tehdään kuuden vuoden välein, joten uusia tietoja odotetaan saatavan vuonna 2018.

Helsingissä ja Tampereella pyöräily on lisääntynyt 2010-luvulla kaupunkien omien seurantojen mukaan.

Lisätietoa: 
Liikenneviraston tietilastot 
Liikenneviraston liikennemääräkartat 
Liikenteen kehitys pääteillä 
Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 
Pyöräliikenteen laskennat Helsingissä 2016 
Tampereen pyöräilykatsaus 2016 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös