Tieliikenteen turvallisuustavoitteiden seuranta, yhteenveto Q3/2017

12.09.2017

Tieliikenteen turvallisuustavoitteiden seuranta, yhteenveto Q3/2017

Tieliikenteen turvallisuutta koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä (2016) asetettiin seitsemän tavoitetta ja niiden alle ryhmiteltiin 17 toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Toimenpiteistä yhdeksän on jo toteutunut.

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista ovat vähentyneet rattijuopumusonnettomuudet, raskaan liikenteen onnettomuudet ja mopo-onnettomuudet, kun taas kohtaamisonnettomuudet ovat lisääntyneet. Turvalaitteiden käyttö on lisääntynyt, mutta rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on ennallaan, samoin ylinopeuksien määrä pääteillä.

Alla olevissa yhteenvetotaulukoissa on kuvattu lyhyesti periaatepäätöksen toimenpiteiden toteutumista ja liikenneturvallisuutta kuvaavien mittareiden kehitystä. Mittareista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa aihekohtaisilta sivuilta.

Lisätietoja: Valtioneuvoston päätös tieliikenteen turvallisuudesta, 15.12.2016 

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös