Tieverkon kunto, Q3/2017

12.09.2017

Suomen tieverkko on rapistunut sen kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena. Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla. Päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon on käytetty vuosina 2007–2016 vuosittain 120–140 miljoonaa euroa, millä on saatu vuodesta riippuen 2000-3500 kilometrin pituinen päällystysohjelma. Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta vuosille 2016–2018. Korjausvelkaohjelmassa on 188 maantiekohdetta, kustannusarvioltaan yhteensä 325 milj. euroa. Vuonna 2016 valmistui 51 kohdetta, joista suurin osa oli tienpäällystyskohteita, sisältäen myös teiden rakenteellista kunnostusta. Vuonna 2016 päällystettiin teitä yhteensä noin 3 500 km, josta korjausvelkaohjelman osuus oli merkittävä, 700 km. Päällysteiden kunnon parantumisesta johtuvan ajokustannussäästön on laskettu olevan jo ensimmäisenä vuonna 8-13 miljoonaa euroa.

Ajosuuntien rakenteellinen erottelu keskikaiteilla on tehokas tapa ehkäistä kohtaamisonnettomuuksia. Ruotsin ja Suomen liikenneturvallisuuden vertailussa on havaittu, että yksi syy Suomen Ruotsia heikompaan turvallisuuteen on se, että Suomen liikennesuoritteesta suuri osa kertyy teiltä, joilla ajosuuntia ei ole eroteltu keskialueella tai -kaiteella. Vuonna 2016 maanteiden liikennesuoritteesta 29 % ajettiin ajosuunniltaan erotetuilla teillä. Tämä osuus kasvaa jonkin verran viiden vuoden sisällä, kun tiehankkeet Hamina-Vaalimaa, Mikkeli-Juva ja Lahden eteläinen kehätie valmistuvat.

Vuonna 2016 liikennekuolemista 76 % ja loukkaantumisista 56 % tapahtui maanteillä. Kuolemien jakautuminen teille ja kaduille on pysynyt viime vuodet jokseenkin ennallaan. Loukkaantumiset ovat vähentyneet sekä teillä että kaduilla, eniten alemmalla maantieverkolla.

Lisätietoa:

Perusväylänpito ja liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016–2018. Väliraportti 6/2017. Liikennevirasto

Edellinen juttu Seuraava juttu Palaa etusivulle Takaisin ylös